Varusmiesliiton kannanotto puolustusvoimien koronatoimiin ja uuden saapumiserän arkeen

Tänään maanantaina 5. heinäkuuta, vuoden toisessa saapumiserässä palvelukseen astuu jälleen tuhansia nuoria miehiä ja naisia. Muutama viikko sitten kotiutui aiemmista saapumiseristä palveluksensa suorittaneita, jotka eivät koskaan päässeet kokemaan millaista palvelus olisi normaalimuotoisena. Nyt palveluksensa aloittavat joutuvat heti poikkeuksellisen rankkaan palvelusrytmiin, joka on siviilielämän yhteensovittamisen kannalta enemmän kuin haastava. Palveluksen aloittavat varusmiehet jaetaan kolmeen ryhmään, jotka eivät ole toistensa kanssa tekemisissä. Kukin ryhmä on kerrallaan 4 viikkoa palveluksessa ja 2 viikkoa lomalla. Järjestelyn hankalan luonteen ja henkisen rankkuuden vuoksi Varusmiesliitto vaati jo keväällä rokotusten priorisoimista varusmiehille ja uusille palvelukseen astuville. Nyt viimein rokotukset on aloitettu. Onkin ensiarvoisen tärkeää, että kaikki nyt palvelukseen astuvatsaavat mahdollisuuden rokotukseen heti, jolloin toinen annos päästään antamaan heti kun mahdollista....

Jatka lukemista →

248

Blogi: Varusmiesten rokotuksissa ei ole kysymys mukavuudesta, vaan välttämättömyydestä

Teksti Atte Grönroos, Iina Palonen Varusmiesliiton kannanotto rokotusjärjestyksen muuttamisesta varusmiehille suotuisammaksi on herättänyt paljon keskustelua. Rokotusjärjestyksestä keskusteleminen on saanut aikaan myös keskustelua yleisistä rajoitustoimenpiteistä varuskunnissa. On selvää, että Puolustusvoimissa on...

Jatka lukemista →

169

Varusmiesliitto vaatii: varusmiehet ohituskaistalle rokotusjärjestyksessä

Koronapandemia on aiheuttanut kestämätöntä kuormitusta varusmiesten palvelukseen. Varusmiesliitto vaatii, että varusmiehet rokotetaan mahdollisimman pian terveydenhuollon henkilöstön ja riskiryhmien rokottamisen jälkeen.  Varusmiehet ovat velvoitettuja olemaan myös pandemiatilanteessa kasarmeilla ilman mahdollisuutta turvaväleihin...

Jatka lukemista →

260

Varusmies-lehti etsii uutta päätoimittajaa

Haemme päätoimittajaa Varusmies-lehteen toistaiseksi voimassa olevaan freelance-suhteeseen. Varusmies-lehden päätoimittajan keskeisin tehtävä on vastata viidesti vuodessa ilmestyvän Varusmies-aikakauslehden sekä varusmieslehti.fi-verkkolehden journalistisesta tuotannosta. Tehtävään kuuluu tekstien kirjoittamisen ja kuvaamisen lisäksi muun muassa...

Jatka lukemista →

207

Kannanotto: Varusmiesliitto vaatii, että varusmiesten oikeus äänestää turvataan, puolustusvoimien koronatoimista riippumatta!

Koronapandemian myötä varuskunnissa on tehty muutoksia iltavapaa- ja lomakäytäntöihin. Muutokset voivat vaikuttaa myös mahdollisuuksiin äänestää tulevissa kevään kuntavaaleissa, kun varuskunnasta pääsee poistumaan harvemmin lomille ja iltavapaille. – Korona on aiheuttanut...

Jatka lukemista →

17