Varusmiesliitto somessa
Löydä meidät Facebookista

Seuraa meitä Instagramissa

Kaikille asevelvollisille

Varusmiesliitto ry on suomalaisten varusmiesten ja siviilipalvelusmiesten valtakunnallinen edunvalvontajärjestö. Varusmiesliitto yhdistää kaikkia asevelvollisia ja liiton jäseneksi voi liittyä sekä toimintaan lähteä mukaan palveluksen suorittamistavasta riippumatta.

Tavoitteet ja tarkoitus

Varumiesliitton tavoitteena on asevelvollisten sosiaalis-taloudellisen ja oikeudellisen aseman kehittäminen, palvelusolosuhteiden parantaminen, koulutuksen aseman kehittäminen sekä turvallisuuspoliittisen tietoisuuden lisääminen.

Asema ja itsenäisyys

Varusmiesliitto on itsenäinen, Puolustusvoimista erillään toimiva uskonnollisesti ja puoluepoliittisesti sitoutumaton yhdistys. Liiton aktiiveista lähes kaikki suorittavat tai ovat juuri suorittaneet varusmies- tai siviilipalveluksen.

Jäseneksi

Varusmiesliitto on edunvalvontajärjestö, joka pyrkii vaikuttamaan asevelvollisten oikeudenmukaisemman kohtelun puolesta. Tärkeitä teemoja liitolle ovat muun muassa toimeentulon, palvelusolosuhteiden ja varusmiesten sosiaalisen aseman parantaminen. Käytännön tasolla vaikuttaminen tapahtuu olemalla mukana lainvalmistelutyössä, tekemällä tiivistä yhteistyötä Puolustusvoimien kanssa ja nostamalla julkisuuteen varus- ja siviilipalvelusmiehiä koskevia epäkohtia.

Vaikuttamistyön lisäksi Varusmiesliitto tarjoaa jäsenistölleen palveluita, joista näkyvin on viidesti vuodessa kasarmeille jaettava ja verkossa ilmestyvä Varusmies-lehti.

Liiton jäseneksi voi liittyä jokainen alle 30-vuotias Suomen kansalainen. Asevelvollisuuttaan suorittavalle, sen vuoden sisällä aloittavalle tai vuoden sisällä päättäneelle jäsenyys on maksuton. Muille jäsenyyden vuosimaksu on 10 euroa.

Liittymällä jäseneksi pääset vaikuttamaan Varusmiesliiton toimintaan ja annat tukesi asevelvollisten eteen tehtävällä työlle. Lähde mukaan kehittämään suomalaista asevelvollisuutta!

Liity nyt!

*Pakollinen
  Kysymys on pakollinen
  Kysymys on pakollinen
  Kysymys on pakollinen
   
  Kysymys on pakollinen
  Kysymys on pakollinen
  Kysymys on pakollinen
  Kysymys on pakollinen
  Älä koskaan lähetä salasanaa Google Formsin kautta.
Kannanotot

Viime vuosina liitto on ottanut kantaa erityisesti taloudellisiin kysymyksiin kuten kotiuttamisrahaan ja sotilasavustuksen tasoon. Lisäksi liitto on viime vuosina linjannut muun muassa terveydenhuollosta, asevelvollisuuden vaikutuksesta töihin ja opintoihin sekä kutsuntojen kehittämisestä.

Lue kannanottoja

Varusmiesliitto hyväksyy tavoiteohjelmansa vuosittain liittokokouksessaan. Tavoiteohjelmaan voit tutustua alla olevan linkin kautta.

Tavoiteohjelma
Muu toiminta

Liiton perustehtäviin kuuluvat myös koulutus- ja järjestötoiminta. Varusmiesliitto kouluttaa vuosittain suorasti noin 60 asevelvollista aktiiviseen vaikuttamiseen omassa palveluspaikassaan ja epäsuorasti satoja aktiivisia asevelvollisia.

Liitto myös ylläpitää verkossa asevelvollisuutta koskevia portaaleita ja tarjoaa neuvontaa jäsenistölleen ja heidän omaisilleen.

Varusmiesliitto on kuluneen kesän aikana laatinut selvityksen maanpuolustusvähennyksestä, eli ansiotuloverovähennyksestä, johon asevelvollisuuden suorittaminen oikeuttaisi. Selvityksemme tarkoitus ei ole tarjota valmista, pureskelematta nieltävää mallia, vaan herättää keskustelua asevelvollisuuden kustannuksista sitä suorittaville sekä varusmiespalveluksen ja maanpuolustuksen houkuttelevuudesta myös tulevaisuudessa.

Selvityksemme julkistetaan maanpuolustusvähennys-aiheisessa seminaarissamme, joka järjestetään Helsingissä Katajanokan kasinolla keskiviikkona 7.9. Tilaisuus alkaa kello 14:00 kahvitarjoilulla. Seminaarin aiheeseen pääsemme sukeltamaan kello 14:30, jolloin selvityksen kirjoittaja Lauri Jauhiainen kertoo kirjoitus- ja selvitystyöstään. Kuulemme myös kommenttipuheenvuorot Reserviupseeriliitolta sekä Helsingin yliopiston kansantaloustieteen professori, emeritus Vesa Kanniaiselta.

Tilaisuus huipentuu kello 15:00 alkavaan paneelin, jossa keskustelua käydään niin selvityksen esittelemän maanpuolustusvähennyksen, kuin myös laajemmin suomalaisen asevelvollisuuden tiimoilta. Paneelissa mukana keskustelemassa ovat puolustusvaliokunnan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Mika Kari (sd.), kansantaloustieteen professori, emeritus Vesa Kanniainen, Siviilipalveluskeskuksen johtaja Mikko Reijonen sekä edustajat Reserviupseeriliitolta, Reserviläisliitolta ja pääesikunnasta.

Tilaisuus on avoin, tervetuloa! Tarjoilujen vuoksi pyydämme ilmoittautumaan oheisella lomakkeella: https://goo.gl/forms/ccoYAgq3DmXMVICG2

Hallitus

Varusmiesliiton liittohallitus valitaan vuosittaisessa liittokokouksessa, jossa kaikilla jäsenillä on äänioikeus. Hallitus vastaa Varusmiesliiton toiminnasta ja linjauksista liittokokousten välillä, ohjenuoranaan kokouksessa hyväksytyt tavoiteohjelma ja toimintasuunnitelma.

Hallituksen työskentelyä johtaa Varusmiesliiton puheenjohtaja. Hänen tukenaan toimii varapuheenjohtaja ja muu liittohallitus, jonka kukin jäsen saa vastattavakseen tietyn sektorin liiton toiminnasta.

Liittohallituksen ja puheenjohtajan toimintaa tukee ja liiton hallinnosta vastaa Varusmiesliiton pääsihteeri.

Varusmiesliiton hallituksen vuodelle 2016 muodostavat Rami Laitila, Eemil Nuuttila, Otto AhoniemiJuho AnttilaJoel Kontiainen, Juho Korpela, Antti Sarjanen ja Maija Valkeapää

Varusmiesliiton pääsihteeriksi oululainen Niilo Heinonen

Varusmiesliitto on valinnut uudeksi pääsihteeriksi oululaisen Niilo Heinosen, 22. Heinonen on toiminut aikaisemmin Varusmiesliiton varapuheenjohtajana ja vt. puheenjohtajana, sekä Reserviupseerikoulun oppilaskunnan puheenjohtajana. Sotilasarvoltaan Heinonen on reservin vänrikki.

Pääsihteeri vastaa liiton hallinnosta ja taloudesta, järjestöllisen toiminnan kehittämisestä sekä sidosryhmäyhteistyöstä. Uusi pääsihteeri aloittaa työssään 5.9.2016.

”Varusmiesliitto on viime vuosina vahvistanut asemaansa asevelvollisten suvereenina edunvalvontajärjestönä. Mahtavaa päästä mukaan rakentamaan liittoa entistä vaikutusvaltaisemmaksi ja vakaammaksi järjestöksi”, Heinonen kommentoi.

Varusmiesliiton puheenjohtaja Rami Laitila on erittäin tyytyväinen päätökseen.

“Varusmiesliitto saa Heinosesta pätevän ja monipuolisen pääsihteerin. Varusmiesliitto on asettanut itselleen kunnianhimoisia tavoitteita vuodelle 2020. Heinosen järjestöosaaminen ja laajat verkostot ovat suureksi avuksi näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Entisenä puheenjohtajana Heinonen pystyy varsinaisten työtehtäviensä ohella tukemaan myös edunvalvonnallista työtämme”, Laitila sanoo.

Varusmiesliitto ry (ruots. Beväringsförbundet) on vuonna 1970 perustettu valtakunnallinen asevelvollisuuttaan suorittavien edunvalvontajärjestö. Liitto on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton sekä puolustusvoimista riippumaton.
Liiton toiminnan tarkoituksena on parantaa varus- ja siviilipalvelusmiesten oikeudellista ja sosiaalista asemaa, edistää varusmies- ja siviilipalveluksen kehittämistä ja edistää turvallisuuspoliittista keskustelua.

team-member

Rami Laitila

Puheenjohtaja
team-member

Niilo Heinonen

Pääsihteeri
Historia

Varusmiesliitto perustettiin vuonna 1970. Ensimmäisiin sääntöihin kirjattu liiton tehtävä on pysynyt 45 vuotta lähes muuttumattomana.

Liiton vanha puheenjohtaja, kansanedustaja Matti Vanhanen puhujapöntössä Varusmiesliiton liittokokouksessa.

Varusmiesliitto perustettiin täyttämään tyhjiö puolustusvoimista riippumattomana varusmiesten edunvalvojana. Heti vuonna 1970 liitto pääsi yhteisen pöydän ääreen Puolustusvoimien kanssa, ja yhteistyö on jatkunut läpi vuosikymmenten. Vaikka liiton näkemykset ja tavoitteet eroavat pääyhteistyökumppanin vastaavista, on yhteisymmärrys asioihin löytynyt lähes poikkeuksetta pitkäaikaisen työn tuloksena. Liiton suurimpina saavutuksina voidaan mainita sotilaskurinpitolain uudistaminen ja muutokset yleiseen palvelusohjesääntöön sekä asepalvelustaan suorittavien taloudelliseen asemaan.

Näkyvin esimerkki liiton pitkäaikaisesta työstä on asevelvollisten kolmiportainen päivärahamalli. Varusmiesliitto esitti mallia jo 1970- luvulla ja pitkän vastustuksen jälkeen Puolustusvoimat otti mallin käyttöön 1990-luvun alussa.

Varusmiesliitossa ovat lähes kautta historian vaikuttaneet enemmistönä palvelustaan suorittavat varus- ja siviilipalvelusmiehet.

Entisiä toimijoita Varusmiesliiton 40-vuotisjuhlilla.

Rami Laitila 2016
Niilo Heinonen 2015
Henrik Vuornos 2015
Ville Blom 2014
Egzon Delija ja Risto Lahti 2013
Mikko Kiviluoma 2012
Jussi Mäkinen 2010-2011
Kalle Meriö 2009
Miikka Putto 2008
Harri Sieppi 2007
Teemu Koivisto 2005–2006
Niilo Mustonen 2004
Jouko Prami (Permi) 2002–2003
Taina Väänänen 2001
Anssi Törmälä 2000
Sam Heino 1999
Jaakko Plathan 1998
Henrik Söderman 1997
Antti Timonen 1996
Tomi Railo 1994–1995
Henri Korpi 1993
Tapio Määttä 1992
Anders Laurén 1991
Mikael Aalto 1990
Dag Wallgren 1989
Alpo Merilä 1988
Timo Toropainen 1987
Jyri Järvihaavisto 1986
Arto Ylitalo 1985
Heikki Huttu-Hiltunen 1984
Kari Lintunen 1982–1983
Jyrki Tiainen 1981
Tapio Eerola 1980
Matti Vanhanen 1978–1979
Risto K. Tähtinen 1975–1977
Ilkka Kuusela 1974
Olavi Hertteli 1973
Jouni Leino 1972
Jouko Skinnari 1971
Kari Salonen perustamiskokous 12.4.1970-

Varusmies-lehti

Varusmies-lehti on Varusmiesliiton jäsenille suunnattu aikakauslehti. Lehti kirjoittaa monipuolisesti asevelvollisuudesta, vapaa-ajasta, matkailusta ja kiinnostavista henkilöistä. Varusmies-lehti ilmestyy 10 000-20 000 kappaleen painoksena viidesti vuodessa ja se jaetaan kasarmeille, jossa paikallisesta jakelusta vastaavat varusmiehet. Lehden abiextra ilmestyy lisäksi kahdesti vuodessa ja jaellaan Suomen lukiohin.

Verkkossa Varusmies-lehti kirjoittaa ajankohtaisista varus- tai siviilipalvelusmiehiä koskettavista uutisista.

 

Yhteystiedot

Hanna Tuulonen
Päätoimittaja
hanna.tuulonen@varusmiesliitto.fi

Miika Kosloff
Toimituspäällikkö
miika.kosloff@varusmiesliitto.fi

Kustantaja ja ilmoitusmyynti

BF Media Oy
Hirsalantie 11, 02420 Jorvas
Puh. 040 544 4027
markku.rytkonen@bfmedia.fi

Medialle

Varusmiesliitto tukee avointa asevelvollisuudesta käytävää keskustelua

Varusmiesliiton kuvapankki on Journalistin ohjeita noudattavien tiedotusvälineiden käytettävissä Varusmiesliittoa ja asevelvollisuutta käsittelevässä uutisoinnissa. Kuvia käytettässä on mainittava kuvaajan nimi. Lisätietoja antaa ja täysikokoiset kuvat toimittaa tarvittaessa liiton toimisto osoitteessa toimisto@varusmiesliitto.fi.

Haastattelut ja kommenttipyynnöt

Rami Laitila
Puheenjohtaja
rami.laitila@varusmiesliitto.fi
+358 40 703 2665
Varusmiesliiton ja varusmiesten äänellä mediaan kommentoi puheenjohtaja Rami Laitila.

Muut lisätiedot

Niilo Heinonen
Pääsihteeri
niilo.heinonen@varusmiesliitto.fi
+358 440 300 851

Varusmiesliitto ry (ruots. Beväringsförbundet) on vuonna 1970 perustettu valtakunnallinen varus- ja siviilipalvelusta suorittavien edunvalvontajärjestö. Liitto on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton sekä Puolustusvoimista riippumaton.

Liiton toiminnan tarkoituksena on parantaa varus- ja siviilipalvelusta suorittavien oikeudellista ja sosiaalista asemaa, kehittää varusmies- ja siviilipalvelusta ja edistää turvallisuuspoliittista keskustelua.

Kuvapankki