Varusmiesliitto hakee toimituspäällikköä

Haemme toimituspäällikköä Varusmies-lehteen ja Varusmiesliiton verkkomedioihin. Kyseessä on luottamustoimi, josta maksetaan palkkiota. Luottamustoimi alkaa mahdollisimman pian rekrytoinnin päätyttyä.

Varusmies-lehden ja verkkomedioiden toimituspäällikkö toimii päätoimittajan työparina. Yhdessä päätoimittajan kanssa toimituspäällikkö vastaa viidesti vuodessa ilmestyvän valtakunnallisen Varusmies-aikakauslehden, varusmieslehti.fi-verkkolehden ja inttiin.fi- ja sivariin.fi-verkkoportaalien toiminnasta sekä Varusmies-lehden videotuotannosta. Toimituspäällikkö kirjoittaa ja kuvaa itse, ja johtaa lehden toimituskunnan työskentelyä sekä vastaa artikkelien tilaamisesta freelancereiltä yhdessä päätoimittajan kanssa.

Tehtävässä tarvitaan kykyä itsenäiseen toimintaan, ymmärrystä maanpuolustuksen toiminnasta, kokemusta vapaaehtoistoimijoiden johtamisesta sekä verraten laajaa journalistista osaamista. Katsomme erityiseksi eduksi videotuotanto-osaamisen. Tärkeintä on kuitenkin innostuneisuus ja halu tuottaa laadukasta journalismia varus- ja siviilipalvelusmiehille.

Varusmies-lehden toimituspäällikkönä saat monipuolista kokemusta journalismista ja järjestötoiminnasta. Tehtävä sopii erinomaisesti esimerkiksi opiskelijalle. Luottamustoimen vaatiman ajan määrää voidaan tarvittaessa sopeuttaa toimituspäällikön tarpeiden mukaan.

Haku on avoin kaikille Varusmiesliiton jäsenille ja jäsenyyttä hakeville. Varusmiesliiton jäseneksi voivat liittyä kaikki 17–29-vuotiaat Suomen kansalaiset.

Tehtävästä kiinnostuneita pyydetään toimittamaan vapaamuotoinen hakemus 9.6.2017 klo 20 mennessä liiton pääsihteerille osoitteeseen riikka.karppinen@varusmiesliitto.fi

Lisätietoja

Hanna Tuulonen
Varusmies-lehden päätoimittaja
hanna.tuulonen@varusmiesliitto.fi

Varusmiesliitto somessa
Löydä meidät Facebookista

Seuraa meitä Instagramissa

Kaikille asevelvollisille

Varusmiesliitto ry on suomalaisten varusmiesten ja siviilipalvelusmiesten valtakunnallinen edunvalvontajärjestö. Varusmiesliitto yhdistää kaikkia asevelvollisia ja liiton jäseneksi voi liittyä sekä toimintaan lähteä mukaan palveluksen suorittamistavasta riippumatta.

Tavoitteet ja tarkoitus

Varumiesliitton tavoitteena on asevelvollisten sosiaalis-taloudellisen ja oikeudellisen aseman kehittäminen, palvelusolosuhteiden parantaminen, koulutuksen aseman kehittäminen sekä turvallisuuspoliittisen tietoisuuden lisääminen.

Asema ja itsenäisyys

Varusmiesliitto on itsenäinen, Puolustusvoimista erillään toimiva uskonnollisesti ja puoluepoliittisesti sitoutumaton yhdistys. Liiton aktiiveista lähes kaikki suorittavat tai ovat juuri suorittaneet varusmies- tai siviilipalveluksen.

Jäseneksi

Varusmiesliitto on edunvalvontajärjestö, joka pyrkii vaikuttamaan asevelvollisten oikeudenmukaisemman kohtelun puolesta. Tärkeitä teemoja liitolle ovat muun muassa toimeentulon, palvelusolosuhteiden ja varusmiesten sosiaalisen aseman parantaminen. Käytännön tasolla vaikuttaminen tapahtuu olemalla mukana lainvalmistelutyössä, tekemällä tiivistä yhteistyötä Puolustusvoimien kanssa ja nostamalla julkisuuteen varus- ja siviilipalvelusmiehiä koskevia epäkohtia.

Vaikuttamistyön lisäksi Varusmiesliitto tarjoaa jäsenistölleen palveluita, joista näkyvin on viidesti vuodessa kasarmeille jaettava ja verkossa ilmestyvä Varusmies-lehti.

Liiton jäseneksi voi liittyä jokainen alle 30-vuotias Suomen kansalainen. Asevelvollisuuttaan suorittavalle tai sitä kalenterivuoden sisällä aloittavalle tai päättäneelle jäsenyys on maksuton. Muille jäsenyyden vuosimaksu on 10 euroa.

Liittymällä jäseneksi pääset vaikuttamaan Varusmiesliiton toimintaan ja annat tukesi asevelvollisten eteen tehtävällä työlle. Lähde mukaan kehittämään suomalaista asevelvollisuutta!

Liity jäseneksi nyt!