Kutsu Varusmiesliiton liittokokoukseen

Varusmiesliitto ry:n varsinainen liittokokous järjestetään keskiviikkona 29.11.2017 kello 16 alkaen Helsingissä Suomen nuorisoyhteistyö Allianssin kokoustiloissa (Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki).

Kokouksessa käsitellään varsinaisen liittokokouksen sääntömääräiset asiat, päätetään liiton tavoiteohjelmasta vuodelle 2018 sekä käsitellään tili- ja vastuuvapauksien myöntäminen aiempien vuosien tili- ja vastuuvelvollisille. Sääntömääräisiä asioita ovat muun muassa vuoden 2018 puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja liittohallituksen valinta sekä vuoden 2018 toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta päättäminen.

Äänioikeus kokouksessa on liiton henkilöjäsenillä. Jäseneksi voivat liittyä 17–29-vuotiaat Suomen kansalaiset, jotka hyväksyvät liiton tarkoituksen ja tavoitteet. Liittyä voi osoitteessa www.varusmiesliitto.fi.

Lisätiedot:
Riikka Karppinen, pääsihteeri
riikka.karppinen@varusmiesliitto.fi
+358 400 0823 245

Varusmiesliitto somessa
Löydä meidät Facebookista

Seuraa meitä Instagramissa

Kaikille asevelvollisille

Varusmiesliitto ry on suomalaisten varusmiesten ja siviilipalvelusmiesten valtakunnallinen edunvalvontajärjestö. Varusmiesliitto yhdistää kaikkia asevelvollisia ja liiton jäseneksi voi liittyä sekä toimintaan lähteä mukaan palveluksen suorittamistavasta riippumatta.

Tavoitteet ja tarkoitus

Varumiesliitton tavoitteena on asevelvollisten sosiaalis-taloudellisen ja oikeudellisen aseman kehittäminen, palvelusolosuhteiden parantaminen, koulutuksen aseman kehittäminen sekä turvallisuuspoliittisen tietoisuuden lisääminen.

Asema ja itsenäisyys

Varusmiesliitto on itsenäinen, Puolustusvoimista erillään toimiva uskonnollisesti ja puoluepoliittisesti sitoutumaton yhdistys. Liiton aktiiveista lähes kaikki suorittavat tai ovat juuri suorittaneet varusmies- tai siviilipalveluksen.

Jäseneksi

Varusmiesliitto on edunvalvontajärjestö, joka pyrkii vaikuttamaan asevelvollisten oikeudenmukaisemman kohtelun puolesta. Tärkeitä teemoja liitolle ovat muun muassa toimeentulon, palvelusolosuhteiden ja varusmiesten sosiaalisen aseman parantaminen. Käytännön tasolla vaikuttaminen tapahtuu olemalla mukana lainvalmistelutyössä, tekemällä tiivistä yhteistyötä Puolustusvoimien kanssa ja nostamalla julkisuuteen varus- ja siviilipalvelusmiehiä koskevia epäkohtia.

Vaikuttamistyön lisäksi Varusmiesliitto tarjoaa jäsenistölleen palveluita, joista näkyvin on viidesti vuodessa kasarmeille jaettava ja verkossa ilmestyvä Varusmies-lehti.

Liiton jäseneksi voi liittyä jokainen alle 30-vuotias Suomen kansalainen. Asevelvollisuuttaan suorittavalle tai sitä kalenterivuoden sisällä aloittavalle tai päättäneelle jäsenyys on maksuton. Muille jäsenyyden vuosimaksu on 10 euroa.

Liittymällä jäseneksi pääset vaikuttamaan Varusmiesliiton toimintaan ja annat tukesi asevelvollisten eteen tehtävällä työlle. Lähde mukaan kehittämään suomalaista asevelvollisuutta!

Liity jäseneksi nyt!