Rekisterinpitäjä

Varusmiesliitto – Beväringsförbund ry (Y-tunnus 0280624-3)

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Janne Welin, Pääsihteeri

janne.welin@varusmiesliitto.fi

Rekisterin nimi

Varusmiesliitto ry:n jäsenrekisteri

Rekisterin pitämisen peruste

Henkilö on liittynyt Varusmiesliitto ry:n jäseneksi.

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on Varusmiesliiton asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä jäsentensä jäsenyyksien ylläpito. Varusmiesliitto ei luovuta jäsenrekisteristään mitään tietoja ulkopuolisille toimijoille. Varusmiesliitto ei itsekkään käytä rekisterin tietoja esimerkiksi markkinoinnin kohdistamiseen, vaan puhtaasti jäsenyyden ylläpitoon. Jäsenrekisteriin kerättäviä tietoja saapumiserään sekä palvelusaikaan liittyen käytetään määrittämään palvelustaan suorittavan/suorittaneen jäsenen maksuttoman jäsenyyden mittaa. Varusmiesliitto ry:n jäsentietoja säilytetään ulkopuolisella palveluntarjoajalla henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin sisältämät tiedot

  • Nimi
  • Syntymäaika
  • Puhelinnumero
  • Sähköposti
  • Saapumiserä
  • Palvelusaika

Tietojen luovutus

Varusmiesliitto ry:n jäsenrekisteriä tai sen sisältämiä tietoja ei luovuteta sivullisille. Omia jäsentietoja muokatakseen tai poistaakseen jäsenen tulee olla yhteydessä rekisteriasioita hoitavaan henkilöön. Jäsenrekisteriä säilytetään lakien ja säännösten mukaisessa suojatussa järjestelmässä.