Tutustu Varusmiesliittoon

Kaikille asevelvollisille

Varusmiesliitto ry on suomalaisten varusmiesten ja siviilipalvelusmiesten valtakunnallinen edunvalvontajärjestö. Varusmiesliitto yhdistää kaikkia asevelvollisia ja liiton jäseneksi voi liittyä palveluksen suorittamistavasta riippumatta.

Tavoitteet ja tarkoitus

Varumiesliitton tavoitteena on asevelvollisten sosiaalis-taloudellisen ja oikeudellisen aseman kehittäminen, palvelusolosuhteiden parantaminen, koulutuksen aseman kehittäminen sekä turvallisuuspoliittisen tietoisuuden lisääminen.

Asema ja itsenäisyys

Varusmiesliitto on itsenäinen, Puolustusvoimista erillään toimiva uskonnollisesti ja puoluepoliittisesti sitoutumaton yhdistys. Liiton aktiiveista lähes kaikki suorittavat tai ovat juuri suorittaneet varusmies- tai siviilipalveluksen.

Varusmiesliitto somessa

3 weeks ago

Varusmiesliitto
Varusmiesliiton puheenjohtaja Elina Riutta osallistui tiistaina 12.9. kansanedustaja Hanna Holopaisen järjestämään tilaisuuteen, jossa esiteltiin Suomen neljättä kansallista Naiset, rauha ja turvallisuus -toimintaohjelmaa. Asiantuntija-paneeli pohti, kuinka naisia saataisiin osallistumaan enemmän kriisinhallintaan ja rauhanturvaamisprosesseihin sekä miten tasa-arvoista asevelvollisuutta voitaisiin kehittää.Puheessaan Riutta kertoi Varusmiesliiton tavoitteesta tehdä asevelvollisuudesta tasa-arvoista kaikille sukupuolesta riippumatta ja painotti julkisen keskustelun merkitystä asevelvollisuuden uudistamisen etenemiseksi: "Asevelvollisuuden uudistaminen on tulevaisuutta, joten aika keskustelulle onkin nyt" #varusmiesliitto #asevelvollisuus ... See MoreSee Less
View on Facebook
Jäseneksi

Varusmiesliitto on edunvalvontajärjestö, joka pyrkii vaikuttamaan asevelvollisten oikeudenmukaisemman kohtelun puolesta. Tärkeitä teemoja liitolle ovat muun muassa toimeentulon, palvelusolosuhteiden ja varusmiesten sosiaalisen aseman parantaminen. Käytännön tasolla vaikuttaminen tapahtuu olemalla mukana lainvalmistelutyössä, tekemällä tiivistä yhteistyötä Puolustusvoimien kanssa ja nostamalla julkisuuteen varus- ja siviilipalvelusmiehiä koskevia epäkohtia.

Vaikuttamistyön ja neuvonnan lisäksi Varusmiesliitto tarjoaa jäsenistölleen myös muita palveluita, joista näkyvimmät ovat alennus vaihtuvista valikoiduista Varustelekan tuotteista sekä viidesti vuodessa kasarmeille jaettava ja verkossa ilmestyvä Varusmies-lehti.

Liiton jäseneksi voi liittyä jokainen 17-29-vuotias Suomen kansalainen. Asevelvollisuuttaan suorittavalle, kalenterivuoden sisällä aloittavalle tai päättäneelle jäsenyys on maksuton. Muille jäsenyyden vuosimaksu on 10 euroa.

Saat sähköpostiisi ilmoituksen kun jäsenhakemuksesi on käsitelty.

Jos olet yli 30-vuotias tai yrityksen/yhteisön edustaja ja haluat liittyä Varusmiesliiton kannatusjäseneksi niin lähetä sähköpostia meille osoitteeseen: toimisto@varusmiesliitto.fi

Lähetä jäsenhakemus tästä!