Ohjeet osallistujalle

  • Kaikkein tärkein periaate: kohtele muita, kuten tahtoisit itseäsi kohdeltavan. Kunnioita muiden ihmisten näkemyksiä, mielipiteitä, kokemuksia ja taustoja. Kunnioita toisten ihmisten valintoja, poliittisia näkemyksiä, kotipaikkaa, heidän identiteettiään sekä itse asettamiaan rajoja.
  • Kaikilla tapahtumilla on nollatoleranssi seksuaaliselle ja kaikelle muulle häirinnälle. Tällaiseen toimintaan puututaan välittömästi. Jos koet tai huomaat tällaista häirintää, ota välittömästi yhteyttä tapahtuman järjestäjiin.
  • Jos mokaat, ole aidosti pahoillasi, pyydä anteeksi ja ota opiksesi. Virheitä sattuu eikä kukaan ole täydellinen, mutta omista teoista täytyy aina kantaa vastuu.
  • Varusmiesliiton toiminnassa ei sallita minkäänlaista rasistista, seksististä, ahdasmielistä, loukkaavaa, väkivaltaista tai uhkaavaa käytöstä, eikä syrjimistä tai kiusaamista.
  • Älä häiritse ketään sanallisesti, koskemalla tai tuijottamalla. Ei tarkoittaa ei. Jokaisella ihmisellä on oikeus fyysiseen ja henkiseen koskemattomuuteen. Mikä on sinulle mukavaa, voi olla epämukavaa toisille. Jos et ole varma, kysy.
  • Jos havaitset selkeästi huonossa kunnossa olevan henkilön, älä koskaan jätä häntä yksin. Huolehdi hänestä itse, tai varmista, että joku muu huolehtii. Varmista myös ettei kyseessä ole esim. sairaskohtaus.
  • Anna tilaa! Huolehdi, että kaikki tulevat keskustelussa kuulluksi ja pääsevät siihen osalliseksi.
  • Huolehdi itsestäsi ja omista tavaroistasi.

Noudata näitä periaatteita ja toimi tarpeen vaatiessa. Käyttäydy asiallisesti ja edellytä sitä myös muilta. Noudata yhteisiä pelisääntöjä. Älä epäröi puuttua epäasialliseen toimintaan.

Kommunikoi ja myötävaikuta positiiviseen ilmapiiriin. Ole ystävällinen, kohtelias ja avoin. Kuuntele, keskustele, kysy. Kommunikoi positiivisista asioista, mutta myös ongelmista ja epäselvyyksistä. Auta avoimen ja keskustelevan tunnelman sekä luottamuksellisen yhteisön luomisessa. Älä ole välinpitämätön. Kanna oma osasi vastuusta.

Jos kaipaat koskaan apua tai tukea, uskalla pyytää sitä.