Kannanotot

Viime vuosina liitto on ottanut kantaa erityisesti taloudellisiin kysymyksiin kuten kotiuttamisrahaan ja sotilasavustuksen tasoon. Lisäksi liitto on viime vuosina linjannut muun muassa terveydenhuollosta, asevelvollisuuden vaikutuksesta töihin ja opintoihin sekä kutsuntojen kehittämisestä.

Lue kannanottoja

Varusmiesliitto ry on suomalaisten varusmiesten ja siviilipalvelusmiesten valtakunnallinen edunvalvontajärjestö. Liitto on itsenäinen, puolustusvoimista erillään toimiva uskonnollisesti ja puoluepoliittisesti sitoutumaton yhdistys, jonka tavoitteena on asevelvollisten sosiaalistaloudellisen ja oikeudellisen aseman kehittäminen, palvelusolosuhteiden parantaminen, koulutuksen yhteiskunnallisen aseman kehittäminen sekä turvallisuuspoliittisen tietoisuuden lisääminen. Varusmiesliitto toimii myös asiantuntija organisaationa tarjoten asiantuntemustaan päättäjien sekä muiden tahojen käyttöön, tavoitteenaan ajaa varusmiesten etua.

Varusmiesliitto ei aja vain jäsenistönsä etua vaan kaikkien asevelvollisten asiaa.

Muu toiminta

Liiton perustehtäviin kuuluvat myös koulutus- ja järjestötoiminta. Varusmiesliitto kouluttaa vuosittain suorasti noin 60 asevelvollista aktiiviseen vaikuttamiseen omassa palveluspaikassaan ja epäsuorasti satoja aktiivisia asevelvollisia.

Liitto myös ylläpitää verkossa asevelvollisuutta koskevia portaaleita ja tarjoaa neuvontaa asevelvollisille, palvelustaan suorittaville ja heidän omaisilleen.