Varusmiesliitto perustettiin vuonna 1970. Ensimmäisiin sääntöihin kirjattu liiton tehtävä on pysynyt lähes muuttumattomana aina näihin päiviin asti.

Varusmiesliitto perustettiin täyttämään tyhjiö puolustusvoimista riippumattomana varusmiesten edunvalvojana. Heti vuonna 1970 liitto pääsi yhteisen pöydän ääreen Puolustusvoimien kanssa, ja yhteistyö on jatkunut läpi vuosikymmenten. Vaikka liiton näkemykset ja tavoitteet eroavat pääyhteistyökumppanin vastaavista, on yhteisymmärrys asioihin löytynyt lähes poikkeuksetta pitkäaikaisen työn tuloksena. Liiton suurimpina saavutuksina voidaan mainita sotilaskurinpitolain uudistaminen ja muutokset yleiseen palvelusohjesääntöön sekä asepalvelustaan suorittavien taloudelliseen asemaan.

Näkyvin esimerkki liiton pitkäaikaisesta työstä on asevelvollisten kolmiportainen päivärahamalli. Varusmiesliitto esitti mallia jo 1970- luvulla ja pitkän vastustuksen jälkeen Puolustusvoimat otti mallin käyttöön 1990-luvun alussa.

Varusmiesliitossa ovat lähes kautta historian vaikuttaneet enemmistönä palvelustaan suorittavat varus- ja siviilipalvelusmiehet.

Liiton vanha puheenjohtaja, kansanedustaja Matti Vanhanen puhujapöntössä Varusmiesliiton liittokokouksessa.

Entisiä toimijoita Varusmiesliiton 40-vuotisjuhlilla.