Tänään maanantain 8.7. aloittaa palveluksensa vuoden 2019 toinen saapumiserä. Palvelukseen astuu jälleen yli 12 000 varusmiestä, joista suurin osa on asevelvollisia miehiä. Vain muutama prosentti palveluksensa aloittavista on vapaaehtoisesti palvelevia naisia.

Tällä hetkellä asepalvelukseen ovat velvollisia suorittamaan ainoastaan miehet ja asepalveluksesta vapautetut mukaan laskien vain noin kolmasosa ikäluokasta osallistuu maamme puolustamiseen. Tämä on äärimmäisen ongelmallista erityisesti sukupuolten välisen tasa-arvon kannalta. Nuorten maanpuolustustahto on notkahtanut viimeisimmissä kyselyissä ja on selvää, että yksi syy tälle on se, että nykyisen kaltainen epätasa-arvoinen asevelvollisuus nähdään epäoikeudenmukaisena.

“Lasku nuorten maanpuolustustahdossa osoittaa, että nykyjärjestelmä koetaan epäoikeudenmukaiseksi. Maanpuolustusjärjestelmämme ja sen uskottavuus nojaa pitkälti siihen, että maassamme on korkea maanpuolustustahto. Tällainen kehitys vaarantaa maanpuolustuksemme uskottavuuden. Meidän on lähdettävä uudistamaan asevelvollisuutta niin, että myös tulevaisuudessa maanpuolustustahto pysyy nykyisellä tasollaan ja yhteiskunnan tuki järjestelmälle säilyy. Tasa-arvoinen asevelvollisuus on ehdottomasti tärkein askel siihen suuntaa” linjaa Varusmiesliiton puheenjohtaja Matias Pajula.

Tasa-arvo-ongelman lisäksi nykyinen asevelvollisuusmalli sisältää monia muitakin ongelmia. Nykyisellä mallilla asepalvelukseen valitaan ainoastaan sukupuolen mukaan, eikä valinnassa oteta ollenkaan huomioon henkilön henkisiä ja fyysisiä soveltuvuuksia tai omaa motivaatiota suorittaa palvelusta.Tämän takia Puolustusvoimat eivät saa koulutukseen sinne parhaiten sopivia ja maamme puolustuskyky kärsii.

Varusmiesliitto esittää, että Suomen asevelvollisuusjärjestelmää uudistetaan niin, että se kohtelee koko kumpaakin sukupuolta tasa-arvoisesti. Tällöin palvelukseen otettaisiin sama määrä varusmiehiä kuin nyt, mutta heidät valittaisiin koko ikäluokkaa koskevista kutsunnoista oman halukkuuden sekä henkisten ja fyysisten soveltuvuuksien perusteella nykyisen sukupuoleen perustuvan valintakriteerin sijaan. Puolustusvoimilla olisi yhä oikeus määrätä palvelukseen, mikäli muuten ei saataisi tarpeeksi asevelvollisuutta suorittavia.Tämä takaisi sen, että Puolustusvoimat saisivat koulutettavaksi asepalvelukseen henkisesti sekä fyysisesti parhaiten siihen soveltuvat sekä pystyisivät tällöin kouluttamaan nykyistä vielä tehokkaampia ja parempia varusmiehiä ja reserviläisiä. Samalla pääsemme eroon nykyisestä tasa-arvo-ongelmasta. 

“Suomen maanpuolustus on ehdottomasti pidettävä yhtä hyvällä tasolla myös tulevaisuudessa kuin se on nyt. Sen takaa varusmiehille annettava laadukas koulutus, korkeatasoinen ja laaja reservi sekä korkea maanpuolustustahto suomalaisten keskuudessa. Uudistamalla asevelvollisuus tasa-arvoiseksi varmistamme sen, että näin on myös tulevaisuudessa” päättää puheenjohtaja Pajula.

Lisätietoja:

Matias Pajula

Puheenjohtaja

050 575 3347

matias.pajula@varusmiesliitto.fi

836