Varusmiespalveluksen keskeyttää vuosittain jopa viidennes palvelukseen astuvista. Yli puolet keskeyttämisistä tapahtuu kahden ensimmäisen palvelusviikon aikana, jolloin varusmiehille pidetään erilaisia tulo- ja terveystarkastuksia. Monet joutuvat maitojunalla kotiin vasten tahtoaan.

Puolustusvoimat ilmoittaa yleisimmiksi keskeyttämisen syiksi sosiaaliset ja mielenterveydelliset häiriöt sekä fyysiseen terveydentilaan liittyvät ongelmat.

Varusmiesliitto vaatii uusia toimia keskeyttämisten merkittäväksi vähentämiseksi. Puolustusvoimien toteuttamat, itsessään kiitettävät toimet palvelukseen astumista edeltävän viestinnän kehittämisessä eivät ole osoittautuneet yksin riittäviksi.

Varusmiesliitto esittää laajamittaista kutsuntauudistusta, jolla kutsuntatilaisuuden kestoa pidennetään ja koko kutsuntaprosessista tehdään monivaiheisempi niin, että osia siitä toteutetaan vielä palveluksen kynnyksellä.

– Etenkin runsaasti yleistyneitä mielenterveysongelmia on vaikea havaita pintapuolisissa tarkastuksissa ja haastatteluissa. Toisaalta palvelukseen astuva on voinut osallistua kutsuntoihin vuosia sitten. Siinä ajassa elämäntavat ja terveydentila ehtivät muuttua monta kertaa, sanoo liiton puheenjohtaja Ville Blom.

Kutsuntatilaisuudet tulisi järjestää varuskunnissa, jonka myötä tuleville varusmiehille voitaisiin tarjota todenmukainen käsitys koittavasta palveluksesta ja sen asettamista vaatimuksista. Näin tulevia varusmiehiä voitaisiin myös motivoida tehokkaammin valmistautumaan tulevaan elämänmuutokseen ja keskeyttämiseen mahdollisesti johtavat tekijät tulisivat havaittaviksi ennen palvelukseen astumista.

Kestoltaan pidemmissä kutsuntatilaisuuksissa voitaisiin opettaa myös joitakin nykyisellään palveluksen ensimmäisinä päivinä opetettavia asioita. Tämän myötä alokkaat olisivat palvelukseen ja uuteen elämäntilanteeseen valmiimpia.

– Joidenkin perusasioiden tai alkeiden opettaminen mahdollistaisi myös palvelusajan tiivistämisen. Tällä voitaisiin pienentää kustannusvaikutuksia, ehdottaa Blom.

Varusmiesliitto pitää palveluksen keskeyttämisiä erittäin valitettavina. Ne muodostavat kuluerän myös puolustusvoimille ja yhteiskunnalle.

– Täysin ennakoimaton kotiutuminen on aina ongelma. Varusmiehellä ei välttämättä ole mitään mihin palata eikä aikaa asioiden järjestelemiselle jää pahimmillaan kuin päiviä, toteaa puheenjohtaja Blom.

286