Asevelvollisuuden suorittamisesta saatava veroetu ei ole ennenkuulumaton ajatus. Vuoden 2016 tavoiteohjelmassa Varusmiesliitto ajaa maanpuolustusvähennyksen käyttöönottoa. Käytännössä kyseessä olisi veroetu, joka korvaisi asevelvollisuuden suorittaneille palveluksen takia aiheutuneita tulonmenetyksiä. Syyskuun alussa julkaistun, Varusmiesliiton tilaaman selvityksen mukaan vähennysoikeus kannustaisi sekä asevelvollisuuden suorittamiseen että aktiiviseen reserviläisyyteen.

 

Lue selvitys täältä.

 

372