Asevelvollisten edunvalvontajärjestö Varusmiesliitto esittää, että varusmiesten ja siviilipalvelustaan suorittavien palvelukseenastumista siirretään kahdella kuukaudella eteenpäin. Palvelusaikasiirto helpottaisi varusmiesten kiinnittymistä opiskelu- ja työelämään, tarjoaisi ratkaisun ylimääräisiin välivuosiin sekä pidentäisi nuorten työuria.

Varusmiespalveluksen, naisten vapaaehtoisen asepalveluksen ja siviilipalveluksen aloittaa tänään tuhannet nuoret miehet ja vapaaehtoiset naiset. Asevelvollisten edunvalvontajärjestö Varusmiesliitto esittää, että nykyisiä palvelusaikoja siirretään kahdella kuukaudella eteenpäin vastaamaan paremmin opiskelu- ja työelämän tärkeitä ajankohtia. Nykyinen palvelusrytmi johtaa pahimmillaan jopa useisiin turhiin välivuosiin.

Voimassa olevan palvelusaikarytmin mukaan palvelus päättyy valtaosalla palvelustaan suorittavista kesällä ennen juhannusta ja talvella ennen joulua. Varusmiesliitto katsoo, että kotiutumisajat ovat epäedullisia etenkin syksyllä alkavien opintojen odottamisen näkökulmasta ja työsuhteiden katkonaisuuden takia. Juhannuksen tienoilla kotiutuvat varusmiehet siirtyvät siviiliin touko-kesäkuussa järjestettävien pääsykokeiden juuri loputtua. Myös kesätyöt ovat siinä vaiheessa jo alkaneet, joten pahimmillaan nuori joutuu odottamaan syksyn tuloa toimettomana.

”Liiton mielestä on sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta epäedullista, että nykyiset palvelusajankohdat aiheuttavat turhaa joutenoloa ja vaikeuksia kiinnittyä opiskelu- ja työelämään sekä ennen palvelusta että sen jälkeen”, Varusmiesliiton puheenjohtaja Juuso Kurttila linjaa.

Liiton esityksen mukaan palvelukseen astuttaisiin maaliskuun ja syyskuun alkupuolilla. Kesän saapumiserälle tämä tarkoittaisi palveluksen aloittamista oppilaitosten uuden lukuvuoden kynnyksellä ja talven saapumiserälle maaliskuun alussa. Vastaavasti kotiutuminen tapahtuisi elokuun lopussa ennen oppilaitosten lukuvuosien alkua sekä helmikuun lopussa ennen mahdollisiin pääsykokeisiin valmistautumista. Uudistus mahdollistaisi paremmin myös kesätöiden tekemisen.

Varusmiesliitto toivoo uudistuksia myös korkeakoulujen käytäntöihin. ”Pääsykokeet olisi aikaistettava laajamittaisemmin toukokuulle, sillä kesäkuussa varusmiesten loppusotaharjoitukset ja pääsykokeet asemoituvat päällekkäin. Varusmiespalveluksen ja siviilipalveluksen ympärille jääviä kokonaisia ja puolikkaita välivuosia voitaisiin puolestaan karsia kehittämällä mahdollisuuksia aloittaa opinnot sekä keväällä että syksyllä”, Kurttila päättää.

Lisätietoja:

Juuso Kurttila
puheenjohtaja
+358 400 340 286
juuso.kurttila@varusmiesliitto.fi

Riikka Karppinen
pääsihteeri
+358 400 823245
riikka.karppinen@varusmiesliitto.fi

788