Huomenna 19.3. kotiutuvat varusmiehet joutuvat odottamaan kesätöiden ja opintojen alkua. Varusmiesliitto esittää muutoksia palvelukseen astumisten ja siten myös kotiutumisten ajankohtiin.

Nykyisin palveluksen päättäminen hieman ennen juhannusta ei tee sijaa kesätyömarkkinoilla, toisaalta myös opintojen alkua joutuu odottamaan. Muut kotiutumisajat ovat kaikki epäedullisia etenkin syksyllä alkavien opintojen odottamisen näkökulmasta ja työsuhteiden katkonaisuuden takia molemmin puolin palvelusta.

– On sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta epäedullista, että nykytila aiheuttaa usein turhaa joutenoloa ja vaikeuksia kiinnittyä opinto- tai työelämään sekä ennen palvelusta että sen jälkeen, lausuu Varusmiesliiton puheenjohtaja Ville Blom

Varusmiesliiton mallissa saapumiseriä siirretään kahdella kuukaudella myötäpäivään siten, että palvelukseen tultaisiin maaliskuun ja syyskuun alkupuolilla. Kesän saapumiserä astuisi palvelukseen oppilaitosten uuden lukuvuoden kynnyksellä ja talven saapumiserä maaliskuun alussa.

Varusmiesliitto peräänkuuluttaa tämän esityksen ohella poikkihallinnollisen yhteistyön lisäämistä asevelvollisuuden paremman ja joustavamman sijoittumisen puolesta nuorten ihmisten elämäntilainteisiin. Liitto muistuttaa tavoitetilasta, että palvelus suoritettaisiin toisen asteen opintojen jälkeen ja vaatii avointa keskustelua sen mahdollistamiseksi.

– On hämmästyttävää, ettei työurien pidentämisen tai asevelvollisten paremman kohtelun puolesta vaikuta olevan minkäänlaista yhteistä tahtotilaa. Puolustusvoimat vetoaa joukkotuotantotarpeeseen ja koulutusaikatauluihin, oppilaitokset lukukausikehyksiinsä. Rakenteiden kehittämiseksi tarvitaan avarakatseisuutta, sanoo liiton puheenjohtaja Blom.

287