Perjantaina 14. maaliskuuta kansanedustaja Anna Kontula (vas.) jätti hallitukselle kirjallisen kysymyksen naisten vapaaehtoisen asepalveluksen hakukäytännöistä. Kysymyksessään Kontula perää vastausta siihen, miten hallitus aikoo edistää tasa-arvoa vapaaehtoisen asepalveluksen hakukäytännöissä.

Varusmiesliitto pitää Kontulan kysymystä aiheellisena ja ajankohtaisena. Asepalvelukseen hakeuduttaessa sukupuolten välinen epätasa-arvo ilmenee räikeimmillään naisten kutsuntoja edeltävissä terveystarkastuksissa: vapaaehtoisesti palvelukseen hakeutuva nainen joutuu maksamaan palvelukseen vaadittavan lääkärinlausunnon itse. Miehille vastaava terveystarkastus on ilmainen.

6. maaliskuuta julkaisemassaan kannanotossa Varusmiesliitto nosti epäkohdan julkiseen keskusteluun, kun ennätysmäärä naisia hakeutui vapaaehtoisesti asepalvelukseen. Liitto näkee naisten erityistarpeet huomioivan tiedotuksen lisäämisen, valintatilaisuuksien kehittämisen ja naisten terveystarkastusmaksun poistamisen merkittävinä askeleina kohti tasa-arvoista asevelvollisuutta. Toimia tarvitaan etenkin nyt, kun suosio naisten vapaaehtoista asepalvelusta kohtaan on nousussa.

Varusmiesliitto pitää naisten suorittamaa asepalvelusta tärkeänä tasa-arvotyönä.

– Tahtotilan tulee olla koko ikäluokan – niin miesten kuin naistenkin – saattaminen yhtäläisen kutsuntavelvollisuuden piiriin, puheenjohtaja Ville Blom kommentoi liiton pitkäaikaista tavoitetta.

Kirjallisessa kysymyksessään myös Kontula tunnustaa naisten asepalveluksen yhteiskunnallisen painoarvon ja tarjoaa välineitä tasa-arvo-ongelman ratkaisemiseksi.

– Naisten vapaaehtoinen asepalvelus on merkittävä ele yhteiskunnan hyväksi. Olisi kohtuullista, että myös heillä (naisilla) olisi mahdollisuus maksuttomaan terveystarkastukseen. Tämä olisi mahdollista toteuttaa joko kutsuntojen yhteydessä tai sitten ohjeistamalla terveyskeskuksia olemaan perimättä maksuja asepalvelusta varten pyydetyistä lääkärinlausunnoista, Kontula perustelee kysymystää.

Minna Canthin ja tasa-arvon päivän hengessä Varusmiesliitto iloitsee Kontulan rivakasta tarttumisesta asepalvelusta varjostavaan tasa-arvoepäkohtaan ja odottaa hallitukselta ripeitä toimia asian eteenpäinviemiseksi.

237