Tänä maanantaina suomalaisten kasarmien porteilla käy jälleen kuhina, kun noin kymmenen tuhatta nuorta aloittaa varusmiespalveluksensa. Varusmiesliitto kantaa huolta palvelukseen astuvien yksin asuvien varusmiesten riittämättömästä toimeentulosta.

Kela maksaa yksin asuvien varusmiesten vuokran sekä vesi- ja sähkölaskun sotilasavustuksena. Tämä tukimuoto ei kuitenkaan kata kaikkia varusmiehen pakollisia menoja. Esimerkiksi kotivakuutus sekä puhelinkulut jäävät vakuutuksen ulkopuolelle. Tämä tarkoittaa jopa satojen eurojen pakollisia elinkuluja, jotka on katettava varusmiehen päivärahoista. Päivärahaa maksetaan ensimmäisen puolen vuoden ajan 5,10 euroa päivässä.

“On aivan tavanomaista, että varusmies joutuu ottamaan lainaa, jos hänelle ei ole kertynyt säästöjä ennen varusmiespalvelusta. Edes töiden tekeminen viikonloppuvapailla ei auta, sillä jokainen tienattu euro vähennetään sotilasavustuksesta. Nämä voivat pahimmillaan ajaa nuoren kauaskantoisiin talousvaikeuksiin”, harmittelee Varusmiesliiton puheenjohtaja Juuso Kurttila.

Varusmiesliitto vaatiikin, että kotivakuutus ja puhelinkulut nostetaan sotilasavustuksen piiriin, ja että sotilasavustuksessa otetaan käyttöön opiskelijan nostamasta opintotuesta tuttu tuloraja. Nyt varusmiehen ei kannata tehdä lainkaan työtä, vaikka siihen palveluksen ohella pystyisikin. Järjestelmä aiheuttaa myös sen, että jos työtä tehdään, se tehdään “pimeänä”. Tuloraja mahdollistaisi taloudellisen ahdingon omatoimisen lieventämisen sekä palvelisi myös yrittäjiä ja freelancereita, jotka joutuvat tekemään töitä palveluksensa aikana, jotta asiakkuudet eivät palveluksen vuoksi katoa.

“Kaikki varusmiesten kanssa työtä tekevät tuntuvat olevan yhtä mieltä siitä, että sotilasavustuksessa on ongelmia, joiden korjaaminen ei edes tulisi kalliiksi. Osoittaa piittaamattomuutta, että siitäkään huolimatta tahto ei tunnu olevan riittävä ongelmien poistamiseksi”, Juuso Kurttila harmittelee.

Varusmiesliitto vaatii sosiaali- ja terveysministeriötä ryhtymään toimiin, jotta sotilasavustukseen saataisiin tulorajat sekä nostettua kaikki välttämättömät kiinteät elinkustannukset sen piiriin.

“Valtiontalouden kannalta kyse on liki mitättömistä rahasummista, mutta yksittäiselle varusmiehelle järjestelmä voi olla kohtalokas. Kyse on rahan lisäksi myös siitä, millaisen viestin valtio antaa niille, jotka ovat suorittamassa pakollista kansalaisvelvollisuuttaan”, Kurttila linjaa.

Lisätiedot:


Juuso Kurttila

puheenjohtaja
+358 400 340 286
juuso.kurttila@varusmiesliitto.fi

521