Varusmiesliitto on huolissaan seurannut, kuinka vähälle varusmiesten asiat sekä asevelvollisuuden kehittäminen ovat presidentinvaalien keskusteluissa jääneet. Presidenttiehdokkaiden näkemyksistä olisi ollut hyvä herätä laajempaa keskustelua. Kuitenkin suurimmalla osalla ehdokkaista löytyy kanta siihen, mihin suuntaan asevelvollisuutta pitäisi Suomessa viedä.

 Jo yli puolet suomalaisista kannattaa tasa-arvoista asevelvollisuutta. “Positiivista on, että moni ehdokas kannattaa tasa-arvoista asevelvollisuutta,” toteaa Varusmiesliiton varapuheenjohtaja Mari Pinomäki. Erityisesti varusmiespalveluksessa nuoret tuntuvat pohtivan yhä enemmän sitä, miksi asevelvollisuus koskee vain miehiä. “On tärkeää, että asepalveluksen suorittavat kokevat asevelvollisuusjärjestelmän oikeudenmukaiseksi.”

Asevelvollisuutta olisi kehitettävä siten, että se vahvistaa Suomen kokonaisturvallisuutta. Varusmiesliiton tavoitteena on jo pitkään ollut, että sukupuolen sijaan asevelvollisuutta suorittamaan valikoitaisiin yksilön motivaation ja soveltuvuuden perusteella. Lisäksi tulisi luoda kansalaispalveluksen malli ja kehittää siviilipalvelusta aidosti yhteiskuntaa tukevaksi. Kansalaispalvelus vastaisi suoraan kriisinkestävyyden vahvistamiseen ja pitäisi sisällään muun muassa väestönsuojelullisia tehtäviä. Yhteisten kutsuntojen kautta tulevat ikäluokat hakeutuisivat yhteen näistä kolmesta vaihtoehdosta ja näin kaikille kuuluva maanpuolustusvelvollisuus koskisi jokaista konkreettisesti. 

“Tämän mallin kautta kanavoitaisiin korkea maanpuolustustahto, valjastettaisiin enemmän taidollisia resursseja maanpuolustukseen sekä vastattaisiin pienenevien ikäluokkien tuomaan haasteeseen ja tasa-arvokysymykseen,” linjaa Varusmiesliiton puheenjohtaja Elina Riutta. “Tärkeintä on kuitenkin huomioida, ettei meillä pienenä maana ole varaa ylenkatsoa minkäänlaisia resursseja.”

Keskustelu asevelvollisuuden kehittämisestä olisi pitänyt aloittaa jo aikaisemmin, mutta aiheen esille nostaminen tarvitsee aloitetta ylimmältä tasolta. Kansalaiskeskustelua tarvitaan demokraattisen päätöksenteon tueksi tämän kokoluokan asioissa. Uudistaminen tulee ottamaan aikansa, joten keskustelu tulevaisuuden asevelvollisuudesta olisi aloitettava viimeistään nyt. 

Tasavallan presidentin rooli arvojohtajana sopii yhteiskunnallisen keskustelun herättämiseen tärkeistä turvallisuuteen liittyvistä asioista. Varusmiesliitto toivoo, että tuleva tasavallan presidentti avaisi yhteiskunnallisen keskustelun asevelvollisuuden kehittämisestä. 

Elina Riutta, Varusmiesliiton puheenjohtaja

67