Varusmiesliitto iloitsee vapaaehtoiseen asepalvelukseen hakeutuneiden naisten ennätyksellisestä määrästä.

Liiton näkemyksen mukaan vapaaehtoisesti palvelukseen hakeutuneiden määrän kasvu ei kuitenkaan kerro palveluksen vetovoiman lisääntymisestä, vaan tiedotuksen ja etenkin Pirkanmaalla kokeillun kutsuntakirjeen onnistumisesta.

– Asepalveluksella on luonnollista vetovoimaa, miksi sitä tulee peitellä? Kiinnostusta ja halua on, kunhan palvelukseen hakeutumisen prosessista tehdään vaivattomampi, toteaa Varusmiesliiton puheenjohtaja Ville Blom.

Varusmiesliitto esitti naisille suunnatun kutsuntakirjeen käyttöönottoa jo vuonna 2008. Liitto pitää naisten yhä myönteisempää suhtautumista asepalvelusta kohtaan puoltavana tekijänä kutsuntakirjekäytännön vakinaistamisen ja koko maahan laajentamisen puolesta, mutta muistuttaa, että työtä tulee jatkaa laaja-alaisesti.

Puolustusvoimien tulee edelleen selkiyttää tiedotustaan ja tarjota kaikki vapaaehtoiseen palvelukseen liittyvä tieto vaivatta saavutettavalla tavalla ja kootusti. Nyt naisten oma aktiivisuus korostuu liikaa ja lähteiden ollessa moninaisia kaikki tieto ei ole välttämättä paikkansa pitävää ja ajantasaista.

Varusmiesliitto katsoo Puolustusvoimien velvollisuudeksi kehittää kutsuntamenettelyä ja palvelukseen hakeutumista mahdollisimman tasa-arvoiseksi. Erityisen merkittävänä epäkohtana liitto näkee naisten velvollisuuden maksaa puolustusvoimien vaatima lääkärintarkastus itse.

– Tahtotilan tulee olla koko ikäluokan – niin miesten kuin naistenkin saattaminen yhtäläisen kutsuntavelvollisuuden piiriin. Naisten erityistarpeet huomioivan tiedotuksen lisääminen, valintatilaisuuksien kehittäminen ja kaikenlaisten maksujen poistaminen ovat tärkeitä askelia kohti tavoitetta tasa-arvoisemmasta asevelvollisuudesta, sanoo puheenjohtaja Blom.

256