Asevelvollisuus koskettaa lähtökohtaisesti kaikkia miespuolisia suomen kansalaisia. Tässä joukossa on edustettuina myös erilaisia sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjä.

Varusmiesliiton tehtäviin kuuluu tuoda yhteiskunnalliseen keskusteluun ja poliittiseen päiväjärjestykseen ajankohtaisia näkökulmia, jotka perustuvat läheiseen kokemukseen itse palveluksesta. Liiton tavoitteena ja niin ikään tehtävänä on kehittää varusmiespalvelusta yhteistyössä puolustusvoimien kanssa.

Varusmiesliitto haluaa nyt selvittää millaisia tilanteita hlbti-vähemmistöihin kuuluvat kohtaavat palveluksensa aikana.

– Painopiste on laatia toimenpide-ehdotuksia kiusaamisen ja syrjimisen ennaltaehkäisemisestä osaksi hyvää tasa-arvotyötä, jota puolustusvoimissa tehdään, toteaa Varusmiesliiton puheenjohtaja Ville Blom.

Tiedon keräämiseksi ja vaikuttamistyön aloittamiseksi liitto on perustanut Facebookiin suljetun ryhmän, johon ovat tervetulleita viime ja tänä vuonna varusmiespalvelusta suorittaneet. Ryhmässä on mahdollisuus jakaa kokemuksia ja ajantasaisia näkemyksiä seksuaalivähemmistöjen aseman edistämiseksi puolustusvoimissa.

Varusmiesliiton pitkän aikajänteen tavoite on olla aktiivisesti kehittämässä suomalaisesta asevelvollisuudesta myös tasa-arvon näkökulmasta maailman paras ja täysin syrjimisvapaa.

227