Varusmiesliiton kannanotto puolustusvoimien koronatoimiin ja uuden saapumiserän arkeen

Tänään maanantaina 5. heinäkuuta, vuoden toisessa saapumiserässä palvelukseen astuu jälleen tuhansia nuoria miehiä ja naisia. Muutama viikko sitten kotiutui aiemmista saapumiseristä palveluksensa suorittaneita, jotka eivät koskaan päässeet kokemaan millaista palvelus olisi normaalimuotoisena. Nyt palveluksensa aloittavat joutuvat heti poikkeuksellisen rankkaan palvelusrytmiin, joka on siviilielämän yhteensovittamisen kannalta enemmän kuin haastava. Palveluksen aloittavat varusmiehet jaetaan kolmeen ryhmään, jotka eivät ole toistensa kanssa tekemisissä. Kukin ryhmä on kerrallaan 4 viikkoa palveluksessa ja 2 viikkoa lomalla. Järjestelyn hankalan luonteen ja henkisen rankkuuden vuoksi Varusmiesliitto vaati jo keväällä rokotusten priorisoimista varusmiehille ja uusille palvelukseen astuville. Nyt viimein rokotukset on aloitettu. Onkin ensiarvoisen tärkeää, että kaikki nyt palvelukseen astuvatsaavat mahdollisuuden rokotukseen heti, jolloin toinen annos päästään antamaan heti kun mahdollista....

Jatka lukemista →

338