Tänään maanantaina 5. heinäkuuta, vuoden toisessa saapumiserässä palvelukseen astuu jälleen tuhansia nuoria miehiä ja naisia. Muutama viikko sitten kotiutui aiemmista saapumiseristä palveluksensa suorittaneita, jotka eivät koskaan päässeet kokemaan millaista palvelus olisi normaalimuotoisena. Nyt palveluksensa aloittavat joutuvat heti poikkeuksellisen rankkaan palvelusrytmiin, joka on siviilielämän yhteensovittamisen kannalta enemmän kuin haastava.

Palveluksen aloittavat varusmiehet jaetaan kolmeen ryhmään, jotka eivät ole toistensa kanssa tekemisissä. Kukin ryhmä on kerrallaan 4 viikkoa palveluksessa ja 2 viikkoa lomalla. Järjestelyn hankalan luonteen ja henkisen rankkuuden vuoksi Varusmiesliitto vaati jo keväällä rokotusten priorisoimista varusmiehille ja uusille palvelukseen astuville. Nyt viimein rokotukset on aloitettu. Onkin ensiarvoisen tärkeää, että kaikki nyt palvelukseen astuvatsaavat mahdollisuuden rokotukseen heti, jolloin toinen annos päästään antamaan heti kun mahdollista.

– Rokotussuojan syntyessä on otettava askeleita kohti normaaliin palaamista, mahdollisimman pian. Tarkkana täytyy kuitenkin olla aluksi normaalijärjestelyjen palauttamisessa, sillä koronaviruksen varianttien etenkin nuoriin kohdistuvat vaikutukset ovat nyt tiedossa. Kenenkään turvallisuutta ei saa vaarantaa, korostaa Varusmiesliiton puheenjohtaja Atte Grönroos.

Uusien alokkaiden tapauksessa kuilu palveluksen ja siviilielämän vapauden välillä on tiukkojen järjestelyjen vuoksi syventynyt huomattavasti. On ensiarvoisen tärkeää, että varusmiehille taataan riittävä lepo ja mahdollisuus palautumiseen varuskunnissa. Myös palveluksen alun pehmeä laskeutuminen uuteen arkeen tulee taata riittävillä lomapäivillä ja vapaa-ajalla. Keskeyttämisten määrä palveluksen alussa ei saa kasvaa poikkeavien järjestelyjen aiheuttaman liiallisen henkisen kuormituksen takia. Henkisen jaksamisen tukemiseen on laitettava entistä enemmän paukkuja.

– Pandemiaan liittyvät varotoimet ovat edelleen tärkeitä, mutta varusmiesten jaksaminen tulee olla keskeinen seikka rajoitustoimia suunnitellessa. Varusmiehille tulisi pyrkiä tarjoamaan mahdollisimman normaali kokemus asepalveluksesta terveysturvallisuus huomioiden, toteaa varapuheenjohtaja Iina Palonen

339