Palveluskelpoisuusluokka on luokitus, jonka avulla puolustusvoimat arvioi asevelvollisen tai vapaaehtoisena asepalvelukseen hakeutuvan terveydellisiä ominaisuuksia ja sopivuutta erilaisiin palvelustehtäviin.

Nykyiset palveluskelpoisuusluokat ovat:

A: Täysin terve ja hyväkuntoinen sekä henkisesti että fyysisesti. Soveltuu palvelukseen. Voidaan kouluttaa mihin tahansa tehtävään.

B: Joitain lääketieteellisiä, terveyteen liittyviä syitä, jotka rajoittavat palvelusta. Yksilöllisiä syitä voivat olla esimerkiksi vakava likinäkö, astma, vakavat allergiat tai aiempi loukkaantuminen. Soveltuu fyysisesti kevennettyihin tehtäviin.

C: Vapautetaan rauhanajan palveluksesta terveydellisistä syistä. Tällöin henkilöllä on jokin sairaus tai ominaisuus, joka rajoittaa merkittävästi suorituskykyä, aiheuttaa huomattavan terveysperusteisen riskin joko hänelle itselleen ja/tai ympäristölle tai vaatii jatkuvasti olosuhteita, joiden järjestäminen ei ole puolustusvoimien olosuhteissa mahdollista tai tarkoituksenmukaista. Yleisiä psyykkisiä vapautusperusteita ovat erilaiset masennus-, ahdistus- ja sopeutumishäiriöt, fyysisiä syitä voivat olla vaikkapa ylipaino, diabetes tai suolistosairaus.

E: Vapautetaan palveluksesta määräajaksi esimerkiksi leikkauksen tai hoidon takia. Sekä C- että E-luokasta on vielä mahdollista palata palvelukseen, jos terveydentila muuttuu.

T: Vapautetaan rauhanajan palveluksesta muista kuin terveydellisistä syistä. T-luokan paperit saa henkilö, joka saattaa esimerkiksi olla arvaamaton ja näin vaaraksi joko itselleen tai muille. Usein T-luokan henkilöt ovat syyllistyneet siviilissä väkivaltarikoksiin.

Lähde: Puolustusvoimat

Varusmiesliitto näkee uuden palveluskelpoisuusluokan myönteisenä asiana, uusi palveluskelpoisuusluokka B2 sijoittuisi B ja C luokkien väliin ja mahdollistaisi suuremmalle määrälle asevelvollisia sekä vapaaehtoisia varusmiespalveluksen suorittamisen. Varusmiespalvelus tarjoaa suorittajalleen koko elämän läpi kantavia voimavaroja kuten erätaitoja, johtajuutta sekä valmiuksia toimia paineen ja stressin alla.

Nykypäivänä palvelustehtävien moninaisuus ei edellytä kaikilta huippuluokan peruskuntoa tai kaikkien aiemmin palveluksesta karsineiden perussairauksien poissaoloa. Lukuisat puolustusvoimien tehtäväkirjon tehtävät, joihin uuden palvelusluokan omaavat voivat sijoittua, tarjoavat monille halukkaille mahdollisuuden päästä suorittamaan palvelus, josta heidät aiemmin olisi karsittu pois.

Varusmiesliitto näkeekin uudistuksen askeleena oikeaan suuntaan, uskomme tämän myös monipuolistavan tarjolla olevien tehtävien kirjoa tehden palveluksesta suorittavalle joukolle mielekkäämpää. Varusmiespalvelus on myös osa suomalaista identiteettiä ja onkin koko yhteiskunnan etu, että mahdollisimman monella henkilöllä on valmiudet toimia myös kriisitilanteessa.

1.91 K