Parlamentaarisen asevelvollisuuskomitean tänään julkistamassa loppuraportissa ehdotetaan kutsuntojen ulottamista koko ikäluokkaan. Varusmiesliitto on komitean pysyvänä asiantuntijajäsenenä koko komitean työn ajan painottanut koko ikäluokkaa koskevien kutsuntojen tärkeyttä, niin yhdenvertaisuuden kuin kansanterveydellisten positiivisten vaikutusten vuoksi. 

Kutsuntoihin osallistumisella on selkeä vaikutus vapaaehtoiseen palvelukseen hakeutumisen kynnyksen madaltamisessa, ja ne myös tarjoavat tärkeän mahdollisuuden ikäluokan läpileikkaukseen. Tällöin syrjäytymiseen voidaan vielä puuttuja sekä tarjota nuorille elämässä tukevia palveluita.

– Vapaaehtoisen palveluksen suorittavien määrä tulee varmasti uudistuksen jälkeen kasvamaan ja puolustusvoimat saavat käyttöönsä lisää motivoituneita ja kyvykkäitä koulutettavia, toteaa Varusmiesliiton varapuheenjohtaja Iina Palonen.

Varusmiesliitolla on ollut tavoitteenaan jo vuosien ajan uudistaa koko asevelvollisuusjärjestelmä valikoivaksi, soveltuvuuteen ja halukkuuteen perustuvaksi. Tässä yhteydessä toki myös siviilipalvelusjärjestelmää tulee uudistaa kriisitilanteissa yhteiskuntaa paremmin palvelevaksi.

– Koko ikäluokkaan ulottuvat kutsunnat ovat ehdottoman tärkeä askel ja liitolle suuri saavutus kohti tasa-arvoista, koko ikäluokkaa koskevaa asevelvollisuutta, liiton puheenjohtaja Atte Grönroos päättää.

117