Varusmiesliiton liittokokous kokoontui 17.11. Helsinkiin keskustelemaan liiton suuntaviivoista vuodelle 2019 sekä yleisestä turvallisuuspoliittisesta tilanteesta. Erityistä kiinnostusta kokouksessa herätti siviilipalveluksen nykytila ja tulevaisuus.

Asevelvollisuusjärjestelmämme on muutospaineen alla, ja tulevilla päättäjillä on mahdollisuus hioa siitä aidosti sekä yksilöä että yhteiskuntaa paremmin palveleva.  Etenkin siviilipalveluksen sisältöjä on syytä kehittää yhteiskuntaamme sekä myös siviilipalvelusta suorittavia henkilöitä paremmin palvelevaan suuntaan.

Siviilipalvelustaan suorittavilla on oltava selkeä tehtävä ja tarkoitus kokonaisturvallisuutemme takaamisessa. Siviilipalveluksen sisältämän koulutuksen tulee antaa valmiudet toimia näissä tehtävissä.

”Siviilipalvelusmiesten sijoituksen puuttuminen on hukkaan heitetty resurssi sekä merkittävä aukko järjestelmässämme. Palveluksen sisällöt on valjastettava palvelemaan kokonaisturvallisuutemme toteutumista.” sanoo Varusmiesliiton vuoden 2019 puheenjohtaja, Matias Pajula.

Siviilipalveluksen suorittaneista on myös koostettava rekisteri samaan tapaan kuin varusmiespalveluksen suorittaneista. Tämän rekisterin olemassaolo mahdollistaisi siviilipalvelusmiesten nopean liikekannallepanon kriisitilanteessa.  

“Hukkaamme valtavasti potentiaalia nykyisellä järjestelmällä. Siviilipalveluksen suorittaneille pitää kehittää sijoitusjärjestelmä.  Rekisteri on tämän ohella välttämätön, sillä se mahdollistaisi yhteyden siviilipalveluksen suorittaneisiin sekä heidän mahdollisen seurannan ja kehittämisen.” toteaa Varusmiesliiton nykyinen puheenjohtaja, Jaakko Kivistö.

Varusmiesliiton puheenjohtajaksi kaudelle 2019 on valittu Matias Pajula ja varapuheenjohtajaksi Joni Karras. Hallituksen jäseniksi on valittu Jaber McBreen, Tuomas Aho, Olli Puumalainen, Juho Rasa, Atte Grönroos ja Topi Korpinen.

 

Lisätietoja:

 

Jaakko Kivistö, puheenjohtaja
jaakko.kivisto@varusmiesliitto.fi
+358 40 577 2824

Matias Pajula, puheenjohtaja 2019
matias.pajula@varusmiesliitto.fi
+358 50 5753347

Juho Kärkkäinen, pääsihteeri
juho.karkkainen@varusmiesliitto.fi

272