Asevelvollisten edunvalvontajärjestö Varusmiesliitto vaatii, että varusmiesten mahdollisuus käyttää äänioikeuttaan kaikissa Suomessa toimitettavissa vaaleissa turvataan tuomalla äänestysmahdollisuus varuskuntiin.

Tänään 7.1. palveluksena aloittaa noin 12 500 varusmiestä, joista jokaisella on äänioikeus huhtikuussa järjestettävissä eduskuntavaaleissa, toukokuussa järjestettävissä eurovaaleissa sekä mahdollisissa syksyn maakuntavaaleissa. Useiden peräkkäisten vaalien vuoksi äänestysaktiivisuus on jo valmiiksi vaakalaudalla erityisesti nuorten keskuudessa.

Tällä hetkellä äänestäminen on varusmiehille helppoa, mikäli he ovat vapaalla vaalipäivänä, jolloin he voivat käydä normaalisti äänestämässä. Mikäli varusmies on kiinni, joutuu hän itse selvittämään missä ja milloin hän voi käydä äänestämässä ennakkoon ja usein vähäisinä vapaapäivinä äänioikeuden käyttäminen ei ole päällimmäisenä mielessä. Erityisen ongelmalliseksi tilanne menee, jos varusmies on kiinni sekä ennakkoäänestyksen ajan että varsinaisena vaalipäivänä. Tällöin äänioikeus jää hyvin usein käyttämättä.

“Äänioikeus on yksi tärkeimmistä yksilön oikeuksista. Siksi sen käyttämisestä pitää tehdä mahdollisimman helppoa, jotta mahdollisimman moni äänestäisi vaaleissa. Varusmiesten osalta tämä ei tällä hetkellä toteudu.“ linjaa Varusmiesliiton puheenjohtaja Matias Pajula.

Monille varusmiehille tämä on myös ensimmäinen kerta, kun heillä on oikeus käyttää ääntään vaaleissa. Ensimmäinen äänestyskerta luo usein rutiinin sen suhteen, tuleeko nuori käyttämään ääntään tulevissa vaaleissa. Siksi onkin tärkeää, että ensimmäisestä äänestyskerrasta tehdään palvelustaan suorittaville nuorille mahdollisimman helppo ja vaivaton kokemus. Äänestämättä jättäminen synnyttää usein kierteen, jossa äänestäminen jää väliin myös seuraavissa vaaleissa. Kysymyksellä on siis pitkässä juoksussa vaikutus nuorten yleiseen äänestysaktiivisuuteen.

“Jo tällä hetkellä vankiloissa ja sairaaloissa järjestetään äänestysmahdollisuus kaikissa valtakunnallisissa vaaleissa. Erilaisia käytännön järjestelyitä ei siis tarvitsisi tehdä, vaan äänestys varuskunnissa voitaisiin toteuttaa samoilla järjestelyillä. “päättää Pajula.

 

Lisätietoja:

Matias Pajula

Puheenjohtaja

+358 50 575 3347

matias.pajula@varusmiesliitto.fi

 

Juho Kärkkäinen

Pääsihteeri

+358 50 300 1408

juho.karkkainen@varusmiesliitto.fi

771