Varusmiesliitto vaatii, että varusmiesten mahdollisuus käyttää äänioikeuttaan kaikissa Suomessa toimitettavissa vaaleissa turvataan tuomalla äänestysmahdollisuus varuskuntiin.

Tänään 4.1. palvelukseen astuu taas yli 12 000 varusmiehen joukko, joilla tänä vuonna on oikeus käyttää äänioikeuttaan vaaleistamme tällä kertaa palvelusajalle osuvissa kuntavaaleissa. Nuorten keskuudessa vuosi toisensa jälkeen äänestysaktiivisuus on todella heikolla tasolla ja kaikki esteet äänestämiselle vain vahvistavat tätä trendiä.

Poikkeusaikana ovat varusmiesten palvelusrytmit kokeneet suuren muutoksen ja keskimäärin viikonloppuina ollaan nykyään useammin palveluksessa. Tämä tulee väistämättä näkymään vaalipäivänä varuskunnissa olevien varusmiesten suuremmassa määrässä. Tällöin oletetaan, että varusmies itse selvittää ennakkoäänestysmahdollisuutensa ja käyttää silloinkin vähäisistä vapaapäivistään aikaa äänestämiseen.

”Kaikki toimet joilla edistetään nuorten äänestysaktiivisuutta ovat enemmän kuin tarpeellisia. Korona-ajan mukanaan tuomat pidemmät kiinniolot eivät saa entisestään kasvattaa vaalipäivänä uurnien tavoittamattomissa olevien varusmiesten määrää”, toteaa Varusmiesliiton puheenjohtaja Atte Grönroos

Viime kuntavaaleissa vain 35% nuorista käytti äänioikeuttaan ja tämän vuoden vaalit ovat monille varusmiehille ensimmäiset, joissa heillä on mahdollisuus äänestää. Tämä ensimmäinen kerta on valtavan tärkeä tekijä nuorten äänestysrutiinin muotoutumisessa ja siksi sen vaivattomuus sekä helppous tulee taata.

“Äänestys varuskunnissa esimerkiksi sotilaskodeissa voitaisiin toteuttaa jo tällä hetkellä vankiloissa ja sairaaloissa käytössä olevin järjestelyin. On korkea aika mahdollistaa myös varusmiehille vaivaton äänestysmahdollisuus“, päättää Grönroos.

Tämä kannanotto on jatkoa Demo Finlandin kanssa tehtyyn ja kaikkien puolueiden nuorisojärjestöjen allekirjoittamaan kannanottoon, joka julkaistiin joulukuussa.

302