Varusmiespalvelus hankaloittaa varusmiesten ja -naisten äänestysmahdollisuuksia erityisesti silloin, kun he ovat palveluksessa varsinaisena vaalipäivänä. Varusmiesliitto, Demo Finland ja poliittiset nuorisojärjestöt vaativat, että varusmiesten mahdollisuus käyttää äänioikeuttaan vaaleissa turvataan.

Koko kannanoton löydät pdf-tiedostona jutun lopusta.

 

Kahdeksan poliittista nuorisojärjestöä, asevelvollisten edunvalvontajärjestö Varusmiesliitto sekä eduskuntapuolueiden yhteistyöjärjestö Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö – Demo Finland vaativat, että varusmiesten äänestysmahdollisuus turvataan vaalilain muutoksella.

Nuorten ja erityisesti varusmiesikäisten nuorten miesten äänestysaktiivisuuden lisääminen edellyttää äänestämisen helpottamista ja vaalilain muutosta. Eduskuntavaaleissa varusmiesikäisten miesten äänestysaktiivisuus on huomattavasti yleistä äänestysaktiivisuutta matalampaa ja selvästi matalampaa kuin samanikäisten naisten. Sukupuolten välinen äänestysero on suurimmillaan ikähaarukassa, johon varusmiespalveluksen suorittaminen tavallisimmin osuu.

Varusmiespalvelus hankaloittaa varusmiesten äänestysmahdollisuuksia erityisesti, kun varusmies on palveluksessa varsinaisena vaalipäivänä. Varusmiesten äänestämistä vaikeuttavat pitkät etäisyydet ennakkoäänestyspaikoille sekä lyhyet ilta- ja viikonloppuvapaat.

Nykyinen vaalilaki rajoittaa mahdollisuutta järjestää äänestys varuskunnissa, sillä äänestyspaikka voidaan järjestää vain, kun sotilaskoti sijaitsee varsinaisen varuskunnan ulkopuolella. Ratkaisuna on varuskuntien lisääminen vaalilain 9 §:ssä eriteltyjen laitosten listaan, jolloin ennakkoäänestys tai varsinainen äänestyspaikka voidaan perustaa varuskuntiin.

”Asepalvelusta suorittavien nuorten äänen on kuuluttava vaaleissa. Tarvitsemme vaalilain muutoksen, joka mahdollistaa äänestämisen varuskunnissa ja edistää nuorten yhdenvertaisen äänestysoikeuden toteutumista”, toteaa Demo Finlandin toiminnanjohtaja Anu Juvonen.

Nuorten äänestysmahdollisuudet ovat tärkeitä myös ensi keväänä käytävien kuntavaalien näkökulmasta. Viime kuntavaaleissa lähes kaksi kolmesta nuoresta jätti äänestämättä. Nuorten äänestysaktiivisuuden kasvattamiseen tarvitaankin lisäpanostuksia.

Yksi tärkeimmistä tavoista nuorten äänestysaktiivisuuden lisäämiseen on äänestämisen helppouteen panostaminen. Joustavat äänestysmahdollisuudet luovat paremmat edellytykset yhdenvertaiselle poliittiselle osallistumiselle. Äänestyspaikkojen sijainti vaikuttaa konkreettisesti myös tammikuussa palvelukseen astuvien varusmiesten äänestysmahdollisuuksiin. Monille heistä huhtikuun kuntavaalit ovat ensimmäiset vaalit, joissa he ovat äänioikeutettuja.

Edustuksellisen demokratian kannalta on ehdottoman tärkeää, että jokaisella on yhdenvertainen mahdollisuus käyttää äänioikeuttaan. Kunnat voivat edistää varusmiesten äänestysmahdollisuuksia jo nyt sijoittamalla äänestyspaikkoja varuskuntien välittömään läheisyyteen tai esimerkiksi hyödyntämällä liikkuvia äänestyspaikkoja kuten vaalibusseja.

“Haluamme kannustaa kuntapäättäjiä miettimään varusmiesten äänestysmahdollisuuksia kuntavaalien äänestyspaikkoja päätettäessä. Kuntien vastuulla on huolehtia, että äänestäminen on nuorille helppoa – myös varusmiespalveluksen aikana”, Varusmiesliiton pääsihteeri Eleonoora M. Hilska korostaa.

 

Kannanoton ovat allekirjoittaneet Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö Demo Finland, asevelvollisten edunvalvontajärjestö Varusmiesliitto, Demarinuoret, KD Nuoret, Keskustanuoret, Kokoomusnuoret, Liikkeen nuoret, Perussuomalainen Nuoriso, RKP-nuoret, Vasemmistonuoret ja Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto.

Lue koko kannanotto tästä:

Varusmiesten äänestysoikeutta on parannettava vaalilain muutoksella (pdf)

 

Lisätietoja

Anu Juvonen                                                                                   Eleonoora M. Hilska

Toiminnanjohtaja                                                                           Pääsihteeri

Demo Finland ry                                                                             Varusmiesliitto – Beväringsförbundet rf
+358 41 528 3483                                                                         +358 50 436 7677
anu.juvonen@demofinland.org                                               eleonoora.hilska@varusmiesliitto.fi

386