Varusmiesliitto antoi kirjallisen asiantuntijalausuntonsa eduskunnan Puolustusvaliokunnalle Valtioneuvoston esityksestä valtion talousarvioksi vuodelle 2021. Varusmiesliitto keskittyi lausunnossaan varusmiesten palvelusoloihin, asepalveluksen yhdenvertaisuuteen sekä varusmiesten palvelusaikaiseen toimeentuloon.

Varusmiesliitto halusi kiinnittää erityistä huomiota varusmiesten palvelusolosuhteisiin niin kasarmiolosuhteiden kuin esimerkiksi jaettavan materiaalin osalta. On äärimmäisen tärkeää, että lakisääteistä palvelustaan suorittavien on turvallista ja ongelmatonta suorittaa palveluksensa.

Lisäksi asevelvollisuuden ja asepalveluksen suorittamisen yhdenvertaisuutta koskevat ongelmat nostettiin esiin. Koko ikäluokkaa koskeva asevelvollisuus asettaisi kaikki sukupuolet samalle viivalle ja toisi asepalvelukseen astuvien valikointiperusteet tälle vuosituhannelle.

Varusmiesliitto katsoi myös, että varusmiesten toimeentuloon esimerkiksi päivärahojen nostamisen muodossa on syytä kiinnittää huomiota. Taloudellisen stressin vähentäminen ja varusmiesten ostovoiman parantaminen hyödyttäisivät niin yksilöä kuin yhteiskuntaakin.

 

Lue koko lausunto oheisesta tiedostosta.

Varusmiesliiton lausunto valtion talousarvioesitykseen vuodelle 2021 (pdf)

103