Varusmiesliitto suhtautuu varauksella opetusministeri Li Anderssonin (vas.) ehdotukseen selvittää ase- ja siviilipalveluksen palvelusaikojen lyhentämistä työllisyyden vahvistamiseksi. Liiton mukaan asepalveluksen pituuden on perustuttava maanpuolustuksen tarpeisiin.

“Asepalveluksen pituuden on perustuttava maanpuolustuksen tarpeisiin. Varusmiesten koulutusaikoja on arvioitu muun muassa Puolustusvoimien käynnissä olevaa Koulutus 2020 -uudistusta tehtäessä. Jotta varusmiehille ehditään kouluttaa kaikki tarvittava, ei palveluksen minimikestoa ole voitu lyhentää kuudesta kuukaudesta”, liiton puheenjohtaja Topi Korpinen sanoo.

Ase- ja siviilipalvelus vievät nuoria pois työelämästä ja hidastavat opintoja, mutta lääkkeenä tähän ei voi olla se, että koulutus jää puolitiehen. Varusmiesliitto ehdottaa valikoivaa varusmiespalvelusta, jossa palvelustehtäviin valitaan soveltuvimmat ja motivoituneimmat henkilöt sukupuoleen katsomatta. Myös siviilipalvelustehtävät tulisi kartoittaa tarpeen mukaisiksi. Se osa ikäluokasta, joka ei osallistuisi palvelukseen, voisi siirtyä suoraan opintojen pariin tai työelämään.

Varusmiesliiton asevelvollisuusmallissa otettaisiin käyttöön maanpuolustusvähennys, joka tarkoittaisi veroetua vastineeksi yhteiskunnan hyväksi suoritetusta palveluksesta.

“Olisi oikeudenmukaista, että maanpuolustuksen kustannukset katettaisiin yksilöiden sijaan yhteiskunnan varoista. Palveluksen suorittaminen kustantaa puolesta vuodesta vuoteen menetettyä työ- ja opiskeluaikaa. Maanpuolustusvähennys vähentäisi tätä epäoikeudenmukaisuutta”, Korpinen sanoo.

Varusmiesliitto on myös esittänyt sotilasavustukseen opintotuen kanssa yhdenmukaisia tulorajoja. Nykyisin perheellisten ja yksinasuvien varusmiesten asumiskuluja kattava sotilasavustus leikkaantuu jokaisesta vapaa-ajalla tienatusta eurosta.

“Sotilasavustuksen uudistaminen kannustinloukkuja purkamalla olisi nopea keino lisätä palvelustaan suorittavien työtunteja. Päätökset tästä eivät vaatisi sen kummempaa selvittelyä, vaan hallitus voisi halutessaan tehdä päätökset sotilasavustuksen uudistamisesta jo syksyn budjettiriihessä”, Korpinen päättää.

386