Tänään maanantaina 6.7. palvelukseen astuu taas tuhansia nuoria miehiä ja naisia. Saapumiserä 2/20 on monellakin tapaa poikkeuksellinen. Koulutus 2020 -uudistukset on otettu käyttöön ja yhteistupakokeilut laajenevat. Ennen kaikkea takana on hyvin normaalista poikkeava kevät, joka heijastuu vielä astuvankin saapumiserän palvelukseen.

Palveluksen aloittavat varusmiehet jaetaan kolmeen ryhmään, jotka eivät ole toistensa kanssa tekemisissä. Kukin ryhmä on kerrallaan 4 viikkoa palveluksessa ja 2 viikkoa lomalla. Tämä koettiin keväällä tehokkaimmaksi ratkaisuksi estää koronaviruksen leviämistä varuskunnissa ja siinä onnistuttiinkin hyvin. Nyt tilanne on kuitenkin eri, kun kyseessä on palvelukseen astuvat alokkaat, eivätkä valansa jo vannoneet sotilaat, jotka ovat tottuneet ympäristöön. Erityisesti palautumiseen ja ryhmäytymiseen on kiinnitettävä huomiota.

”Palvelukseen astuminen on jo itsessään suuri elämänmuutos. Siihen päälle koronaviruksen tuomat pitkät kiinniolot voivat olla hyvinkin raskaita henkisesti. On erittäin tärkeää, että varusmiehille taataan riittävä lepo ja viihtyvyys varuskunnissa, eikä tämän saapumiserän kohdalla nähdä normaalia suurempaa keskeyttämispiikkiä. Esimerkiksi sunnuntait voisivat olla aidosti vapaapäiviä, jolloin olisi aikaa pitää yhteyttä kotiin, levätä tai vaikka lukea kirjaa.” huomauttaa Varusmiesliiton puheenjohtaja Topi Korpinen.

Henkisen jaksamisen kannalta on myös tärkeää, että varusmiehet ovat tietoisia tulevista muutoksista palveluksessa. Kuluneen kevään aikana on ollut paljon epätietoisuutta varusmiesten keskuudessa, mikä on ilmennyt esimerkiksi perättöminä huhuina lomien peruuntumisista.

“Muuttuvista järjestelyistä tulee informoida välittömästi varusmiehiä ja pitää heidät ajan tasalla muutoksista, jolloin tilaa ei jää turhille juoruille. Kuluvan kevään aikana tieto koulutusrytmin muutoksesta on saattanut pahimmillaan tulla vasta päivää ennen. Näin ei voi jatkua uuden saapumiserän kohdalla” kommentoi juhannuksena kotiutunut Varusmiesliiton hallituksen jäsen Santeri Nousjoki.

Lisätietoja

Topi Korpinen

Puheenjohtaja

topi.korpinen@varusmiesliitto.fi

+358 44 209 3535

242