Viimeaikaiset vakavat onnettomuudet ovat varmasti herättäneet huolta varusmiespalveluksen turvallisuudesta. Dragsvikin veneonnettomuus ja Luumäellä tapahtunut liikenneonnettomuus, jossa varusmies menehtyi, ovat vakavia ja sattuneet lyhyen ajan sisällä toisistaan. Myös muita lievempiä palvelusonnettomuuksia on tänä vuonna ollut esillä. Onnettomuuksista huolimatta varusmiespalveluksesta ei tarvitse olla Varusmiesliiton mukaan huolissaan.

“Varusmiesliitto on seurannut tarkasti viimeaikaisia tapahtumia, yksikin tällainen onnettomuus on liikaa,” kertoo Varusmiesliiton puheenjohtaja Elina Riutta huolestuneena.

“Tapahtumista huolimatta kenenkään inttiä harkitsevan tai varusmiespalvelusta suorittavan ei tarvitse pelätä oman palvelusturvallisuutensa puolesta. Palvelusturvallisuus on osa varusmiesten saamaa koulutusta ja turvallisuusohjeita kerrataan joka käänteessä,” Riutta korostaa. 

Varusmiesliitto seuraa tiiviisti onnettomuuksien tutkintojen etenemistä. Vielä ei voi sanoa, mitkä syyt Dragsvikin ja Luumäen onnettomuuksissa ovat olleet tapahtumien taustalla.

“Jos tapahtuneiden taustalta paljastuu puutteita koulutuksesta tai palvelusolosuhteista, niitä tulee tietenkin korjata ennaltaehkäisemään vastaavia tilanteita,” Riutta toteaa jämäkästi.

“Palvelusturvallisuus on tärkein osa varusmiespalvelusta, ja siksi on oleellista selvittää, onko näissä onnettomuustapauksissa palvelusturvallisuudesta pidetty riittävästi huolta.” 

Onnettomuuden sattuessa Puolustusvoimat arvioi aina uudelleen, onko ohjeita syytä päivittää, eli onko niihin tarvetta muun muassa lisätä jotain. Varusmiesliitto luottaa Puolustusvoimiin ja siihen, että ohjeistuksia päivitetään asianmukaisesti, jos puutteita paljastuu.

198