Varusmiesliitto näkee merkittävän epäkohdan naisten varustuksellisessa tasa-arvossa Puolustusvoimissa. Alikersantti Aalto toi hienosti esiin mielipidekirjoituksessaan (HS, 23.5) sen, miten naiset kärsivät varusmiespalveluksen aikana väärän kokoisista tai väärin sopivista varusteista. 

“Oikeanlainen ja sopiva varustus on myös palvelusturvallisuuskysymys. Kyse ei ole ainoastaan epämukavuudesta, vaan väärän kokoiset tai malliset varusteet voivat aiheuttaa vaaratilanteita tai terveydellisiä ongelmia.” Varusmiesliiton puheenjohtaja Elina Riutta muistuttaa. “Vapaaehtoista asepalvelusta suorittavien määrä tulisi ottaa huomioon varusteiden hankinnassa sekä tarjota enemmän mahdollisuuksia varustevaihtoon kaikille palvelusta suorittaville.” 

Varusmiesliitto näkee, ettei M05-taisteluasujärjestelmän suunnittelussa huomioitu riittävästi naisten tarpeita, vaikka naiset ovat voineet suorittaa vapaaehtoisen asepalveluksen jo pitkään ennen kyseisen järjestelmän kehittämistä. Onneksi kehitteillä oleva pohjoismainen taisteluasujärjestelmä paikkaa näitä puutteita: mallistossa on laajasti eri kokoja ja erillinen naisten mallisto. Ensihätään Puolustusvoimien tulisi kuitenkin tilata viimeisissä tilauserissä enemmän pienempiä kokoja, jotta myös naisille riittäisi oikean kokoisia varusteita kunnes uusi taisteluasujärjestelmä saadaan käyttöön.

291