Hallitusohjelma julkistettiin hetki sitten. Hallitusohjelman mukaan hallitus kehittää asevelvollisuutta sekä laajentaa kutsunnat koskemaan koko ikäluokkaa. Tavoitteena on myös kasvattaa vapaaehtoiseen palvelukseen hakeutuvien naisten määrää 2 000:een vaalikauden lopussa. Ohjelmassa mainitaan varusmiespalveluksen suorittamisen ja kertausharjoituksiin osallistumisen mahdollistaminen diabeetikoille sekä muiden terveyssyistä vapautettavien henkilöiden mahdollisuuksien arvioiminen maanpuolustuskoulutukseen osallistumiseen. Lisäksi ohjelmassa luvataan kehittää siviilipalvelusjärjestelmää tarkoituksenmukaisemmaksi kytkien palveluksen nykyistä selkeämmin kokonaisturvallisuuden toimintamalliin.

“Hallitusohjelmasta näkyy selkeästi tahto kehittää asevelvollisuutta ja siviilipalvelusta. Palveluskelpoisuuden laajentaminen, koko ikäluokan kutsunnat sekä siviilipalvelusjärjestelmän kehittäminen ovat tavoitteidemme mukaisia ja tärkeitä kehityskohteita” Varusmiesliiton puheenjohtaja Elina Riutta kiittelee. “Nämä uudistukset mahdollistavat maanpuolustuksellisen koulutuksen ja tiedon ulottamisen useammalle. Kutsuntojen laajentaminen koko ikäluokkaan on iso askel kohti tasa-arvoista maanpuolustusta.”

Varusmiesliiton hallitusohjelmatavoitteita eli kaikkia koskevaa varusmiespalvelusta, varusmiesten mielenterveyspalveluiden kehittämistä ja varusmiesten toimeentulon turvaamista hallitusohjelmassa ei erikseen mainita.

“Vaikka näitä tavoitteita ei suoraan ohjelmassa mainita, niin pidämme lupaavana lupausta kehittää asevelvollisuutta ja kasvattaa vapaaehtoiseen palvelukseen hakeutuvien määrää” Riutta toteaa. “Työmme varusmies- ja siviilipalveluksen kehittämisen suhteen ei ole valmis, mutta suhtaudun toiveikkaasti siihen, mitä tuleman pitää.”

154