Tanskan hallitus on päättänyt panostaa maanpuolustukseen tuntuvasti ja yhteiskunnallisesti merkittävimpänä uudistuksena Tanskan hallitus tulee esittämään myös modernia tasa-arvoista asepalvelusmallia, joka ei enää erittele asevelvollisia sukupuolen mukaan. Samalla asevelvollisuutta on tarkoitus pidentää nykyisestä 4 kuukaudesta 11 kuukauteen. Asepalvelukseen valittavat henkilöt valitaan jatkossakin lähtökohtaisesti arvonnalle toteutettavan valinnan kautta, tähän asti vapaaehtoisia on kuitenkin riittänyt eikä määräyksiä ole isossa mittakaavassa tarvinnut antaa. Vuonna 2023 25,1% tanskalaisista varusmiehistä oli naisia, kun sama luku oli Suomessa vuonna 2022 5,4%.

“On hienoa, että Tanskassa otettiin tasa-arvoinen asevelvollisuus käyttöön, mutta meille se tarkoittaa, että olemme viimeinen Pohjoismaa, jossa ei ole tasa-arvoista asevelvollisuutta,” huomauttaa Varusmiesliiton puheenjohtaja Elina Riutta.

“Tasa-arvoisen asevelvollisuuden puutetta perustellaan Suomessa resurssien riittämättömyydellä ja sillä, että kannattaako niitä kohdentaa asiaan, “joka ei ole rikki”. Kyseessä on kuitenkin arvovalinta, jonka vuoksi asiasta myös keskustellaan liian vähän.Jos tästä keskusteltaisiin avoimemmin ilman arvoilla väritettyjä laseja, niin pääsisimme etenemään samaan malliin kuin naapurimaissa. Mallin myötä käyttäisimme nykyisen verran palveluspaikkoja, eikä se vaatisi enempää resursseja kuin mitä jo koko ikäluokan kutsunnat tuovat,” Riutta pohtii.

Varusmiesliiton tavoitteena on jo pitkään ollut, että sukupuolen sijaan asevelvollisuutta suorittamaan valikoitaisiin yksilön motivaation ja soveltuvuuden perusteella. Sen rinnalle tulisi lisäksi luoda kansalaispalveluksen malli ja kehittää siviilipalvelusta aidosti tukemaan kokonaisturvallisuutta. Kansalaispalvelus vastaisi suoraan kriisinkestävyyden vahvistamiseen ja pitäisi sisällään muun muassa väestönsuojelullisia tehtäviä. Yhteisten kutsuntojen kautta tulevat ikäluokat hakeutuisivat yhteen näistä kolmesta vaihtoehdosta ja näin kaikille kuuluva maanpuolustusvelvollisuus koskisi jokaista konkreettisesti. Malli edelleen vastaisi pieneneviin ikäluokkiin, kanavoisi oikein korkeaa maanpuolustustahtoa ja valjastaisi enemmän taidollisia resursseja maanpuolustukseen.

Yhteiskunnan resilienssiä kohottavia ratkaisuja haetaan nyt ympäri Eurooppaa Venäjän hyökkäyssodan seurauksena. Varmaa on, että meilläkin on vielä kehitettävää, jotta jokaisella olisi tehtävä oman osaamisensa perusteella.

“Oleellisinta on, että tasa-arvoisessa mallissa Puolustusvoimat voisi valita motivaation ja soveltuvuuden mukaan eikä sukupuolen perusteella,” Riutta tiivistää. 

Toivottavasti Tanskan esimerkki herättää laajemmin aiheesta keskustelua, jotta pääsemme pohdinnoista tekoihin.

161