Tasavallan presidentti, Puolustusvoimien ylipäällikkö Alexander Stubb pitää aiheellisena, että tasa-arvoisesta asepalveluksesta keskustellaan ikäluokkien pienentyessä. Stubb totesi kansallisena veteraanipäivänä, että Suomen avainluku on 20 000 asevelvollisen kouluttaminen reserviin vuosittain ja totesi lisäksi, että ikäluokkien pienentyessä pelkät miesikäluokat eivät tule tulevaisuudessa riittämään nykyisen laajuisen reservin ylläpitämiseksi Suomessa.

Varusmiesliitto on jakanut huolen pienentyvien ikäluokkien vaikutuksesta jo pitkään ja ajanut tasa-arvoisen asevelvollisuuden mallia, jossa motivaatio ratkaisisi eikä sukupuoli. Varusmiesliitto toivoi kannanotossaan alkuvuodesta, että tuleva tasavallan presidentti ottaisi tasa-arvoiseen asevelvollisuuteen kantaa. Pienentyvien ikäluokkien lisäksi sukupuoleen sidonnainen asepalvelus koetaan epätasa-arvoisena, ja jo yli puolet suomalaisista kannattaakin tasa-arvoista asevelvollisuutta, vaikka aiheesta ei ole vielä käyty laajaa yhteiskunnallista keskustelua. 

Tasavallan presidentti Stubb totesi, että asepalveluksesta on useita hyötyjä yhteiskunnallisesti ja myös yksilölle. Nämä edut eivät ole sukupuolisidonnaisia ja siitäkin syystä kaikki ansaitsevat yhtenäisen oikeuden ja velvollisuuden osallistua ase- tai siviilipalvelukseen kuten poikkeusoloissakin on.

“Nyt on aika muidenkin päätöksentekijöiden noudattaa tätä esimerkkiä, jotta voimme jatkaa keskustelua siitä, miten asevelvollisuutta kehitetään tänä päivänä,” vetoaa Varusmiesliiton puheenjohtaja Elina Riutta. “Kaikki mitä voi tehdä on tehtävä nyt, koska pienenä kansakuntana meillä ei ole varaa ylenkatsoa mitään saatavilla olevia voimavaroja.”

Varusmiesliitto toivoo, että tasavallan presidentin avaus toimii lähtölaukauksena laajemmalle yhteiskunnalliselle keskustelulle ja valmistautumiselle tasa-arvoiseen asepalvelusmalliin. On parempi valmistautua jo ennalta siihen, mikä on väistämättä edessä, kun ikäluokkienkin koko huomioidaan.

18