Varusmiesliitto on päättänyt vuoden 2023 liittokokouksessaan hyväksyä osana hallituksen tavoiteohjelmaesitystä vuodelle 2024 seuraavaa:

Varusmiesliitto kannattaa kansalaispalvelusvaihtoehdon tuomista varusmiespalveluksen ja siviilipalveluksen rinnalle. Kansalaispalvelus kestäisi n. 3kk ja sisältäisi joustavia opintoja, jotka mahdollistavat kansalaispalvelusta suorittavalle henkilölle työssäkäynnin tai opintojen suorittamisen palveluksen aikana. Kansalaispalvelus sisältäisi monipuolisia kansalaistaitoja painottuen kansalaisen yleiseen toimintakykyyn erityisesti kriisiajan väestönsuojelullisiin tehtäviin painottuen. Siirryttäessä tasa-arvoiseen asevelvollisuuteen kansalaispalvelusta tarjottaisiin vaihtoehtona asepalvelukselle henkilöille, jotka eivät terveydentilansa tai muun syyn vuoksi ole soveltuvia asepalvelukseen. 

Siviilipalvelukseen verrattaessa kansalaispalvelus olisi standardisoidumpi ja organisoidumpi toimintatapa, mikä mahdollistaisi henkilöiden sijoittamisen kriisiajan väestönsuojelulliseen vahvuuteen. Pitkällä aikavälillä kansalaispalveluksesta kehitettäisiin siviilipalveluksen korvaava järjestelmä. Koulutuksen järjestäjänä toimisivat muut kuin sotilasviranomaiset, jolloin kansalaispalvelus tarjoaisi myös vakaumuksen vuoksi asepalveluksesta kieltäytyville vaihtoehdon.

Keskeisenä tavoitteena liittyen asiaan Varusmiesliitolla on: 

• Kansalaispalvelus korvaa pitkällä aikavälillä siviilipalveluksen. Mielikuvat siviilipalveluksesta sekä nykyiset siviilipalvelustehtävät eivät tarjoa motivoivaa ja kriisiaikana käytettävissä olevaa reserviä. Kansalaispalveluksen suorittaneista voidaan koota kriisiajan väestönsuojeluun reservi perustuen saadun koulutuksen sisältöön sekä tavoitteisiin.

“Kansalaispalvelusmallin ajaminen mahdollistaa Varusmiesliitolle maanpuolustusvelvollisuuden kehittämisen kokonaisuutena. Kansalaispalvelus olisi maanpuolustuskenttäämme hyvä lisä tarjoamalla erilaisen vaihtoehdon maanpuolustuksellisiin tehtäviin kouluttautumiseen, sekä se parantaisi yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta,” kertoo Varusmiesliiton puheenjohtaja Elina Riutta.

85