KotivakuutusKolmannes varusmiehistä hakee sotilasavustusta. Avustus ei nykyisellään riitä yksinasuvien asevelvollisten välttämättömiin menoihin. Varusmiesliitto vaatii muutosta sotilasavustuslakiin.

Maanantaina 5.1.2015 varusmiespalvelukseen astuu noin 12 500 uutta alokasta 13 eri joukko-osastossa. Palveluksensa aloittavista asevelvollisista yli kolmannes hakee sotilasavustusta, jolla pääasiassa korvataan asumisesta aiheutuvia menoja.

“Asevelvolliselle itselleen voidaan maksaa asumisavustusta ja palvelusaikana opintolainojen korot. Asumisavustus ei kuitenkaan kata muita lähes aina pakollisia yksin asumiseen liittyviä menoja, kuten puhelinlaskua tai kotivakuutusta”, toteaa Varusmiesliiton puheenjohtaja Henrik Vuornos.

Ensimmäisen kuuden kuukauden aikana varusmiehille maksettava päiväraha on 5,10 euroa päivässä. Kuukaudessa käteen jää 142,80 euroa, jolla tulee maksaa kaikki sotilasavustuksen ulkopuoliset menot. Yksinasuvalle asevelvolliselle päivärahakertymä tarkoittaa usein säästöihin, vanhempiin tai lainaan turvautumista.

“Ei ole kestävää, että asevelvollisuus aiheuttaa taloudellista taakka erityisesti jo itsenäistyneille varusmiehille. Asevelvollisuutta suorittavien määrän laskiessa on vähintäänkin kohtuullista, että palveluksensa suorittavilla on tosiasiallinen mahdollisuus taloudelliseen toimeentuloon”, Vuornos sanoo.

Lähes jokainen vuokranantaja vaatii, että vuokra-asunnossa on asianmukainen kotivakuutus. Laissa toimeentulotuesta on kirjattu, että tuensaaja on oikeutettu kotivakuutusmaksun korvaamiseen. Varusmiesliitto vaatii, että myös sotilasavustuslakiin tehdään vastaava kirjaus omillaan asuvien varusmiesten taloudellisen ahdingon helpottamiseksi.

“On käsittämätöntä, että varusmiehet arvotetaan taloudellisesti jopa toimeentulotuella eläviä matalammalle yhteiskunnassa”, Vuornos ihmettelee.

”Kotivakuutus tulee ottaa osaksi sotilasavustusta viimeistään kevään hallitusneuvottelujen yhteydessä”, hän vaatii.

 

Kuva: Flickr

http://bit.ly/1zpfifQ

979