Perusopetuksen ja koulujen suhde kirkolliseen työhön on puhuttanut alkuviikon ajan etenkin sosiaalisessa mediassa. Nyt Varusmiesliitto selvittää yleisiä mielipiteitä uskonnonharjoittamisesta asepalveluksessa.

Joulukuussa 2013 eduskunnan apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja antoi ratkaisunsa Puolustusvoimien kirkollisesta työstä tehtyyn kanteluun, jonka mukaan kirkollisten tilaisuuksien ja kirkollisen opetuksen tulisi olla vapaaehtoista.

Apulaisoikeusasiamiehen päätös poikkeaa puolustusvoimissa vallitsevista käytänteistä ja pääesikunnan antamasta ohjeistuksesta.

– Etenkin käytännönläheisistä kokemuksista kumpuavien ajatusten kartoittaminen on tämänkin teeman äärellä tärkeää. Asia ei ole mustavalkoinen, toteaa Varusmiesliiton puheenjohtaja Ville Blom.

Varusmiesliitto kerää kansalaispalautetta uskonnonharjoittamisen ja kirkollisen työn käytännöistä asepalveluksesta verkkokyselyllä. Kyselyyn voi vastata 27.3. asti osoitteessa https://my.surveypal.com/varusmiesliitto.kirkollinentyojatunnustuksellisuus.

146