Kokoomuksen puoluekokouksessa sunnuntaina 16.6. hyväksyttiin aloite, jonka mukaan asevelvollisuus ulotetaan koskemaan koko ikäluokkaa valikoivan asepalveluksen mallilla, jossa soveltuvimmat valitaan asepalvelukseen koko ikäluokasta. Samana päivänä myös keskustan puoluekokous hyväksyi aloitteen koko ikäluokkaa koskevaan palvelusvelvollisuuteen siirtymisestä, missä ensisijainen palvelusmuoto edelleen olisi asepalveluksen suorittaminen, mutta myös siviilipalvelusta uudistettaisiin tukemaan kokonaisturvallisuutta.

Päätöksien myötä eduskunnassa on kuusi eduskuntapuoluetta, jotka kannattavat koko ikäluokkaa koskevaa asevelvollisuutta. Kokoomuksen ja keskustan lisäksi koko ikäluokkaa koskevaa eli laajennettua yleistä asevelvollisuutta kannattavat Rkp, Sdp, vihreät ja vasemmistoliitto.

“Nyt selvä enemmistö puolueiden paikkajaon mukaan (148) puoltaisi ehdotustamme tasa-arvoisesta asevelvollisuudesta. Tällä on todella iso poliittinen vaikutus, että asiaamme kannatetaan yhä laajemmin yli puoluerajojen, ja toivon, että nyt vihdoin asia nousisi laajempaan yhteiskunnalliseen keskusteluun ja lakimuutosten aloittamiseen”, toteaa Varusmiesliiton puheenjohtaja Elina Riutta. “Varusmiesliitto kannustaa myös muita puolueita tutustumaan tasa-arvoisen asevelvollisuuden malliin.”

Varusmiesliiton tavoitteena on, että sukupuolen sijaan asepalvelusta suorittamaan valittaisiin yksilön motivaation ja soveltuvuuden perusteella. Palvelukseen hakeuduttaisiin koko ikäluokan yhteisten kutsuntojen kautta ja palvelukseen määräämisoikeus säilyisi Puolustusvoimilla. Lisäksi asepalveluksen rinnalle tulisi luoda kansalaispalveluksen malli ja samalla kehittää siviilipalvelusta aidosti tukemaan kokonaisturvallisuutta ja yhteiskunnan tarpeita. Kansalaispalvelus vastaisi suoraan kriisinkestävyyden vahvistamiseen ja pitäisi sisällään muun muassa väestönsuojelullisia tehtäviä. Yhteisten kutsuntojen kautta tulevat ikäluokat hakeutuisivat yhteen näistä kolmesta vaihtoehdosta ja näin kaikille kuuluva maanpuolustusvelvollisuus koskisi jokaista konkreettisesti.

“Varusmiesliitto on pitkään tehnyt töitä tasa-arvoisen asevelvollisuuden edistämiseksi, ja tämä on taas yksi askel kohti tavoitettamme”, Riutta päättää.

Päivitetty 17.6.2024 15.30: lisätty tieto keskustan puoluekokouksen päätöksestä, täsmennetty Varusmiesliiton tavoitteita siviili- ja kansalaispalveluksen suhteen sekä tehty stilistisiä korjauksia.

65