Varusmiesliitto pitää Helsingin Sanomien gallup-tutkimusta tärkeänä yhteiskunnallisen keskustelun avauksena. Tutkimuksen mukaan valtaosa suomalaisista kannattaisi asevelvollisuuden ulottamista kaikkiin Suomen kansalaisiin sukupuolesta riippumatta. Tutkimuksen tuloksia ei voi sivuuttaa, ja nyt on korkea aika aloittaa laajempi yhteiskunnallinen keskustelu Suomen selvimmästä rakenteellisesta epätasa-arvosta, eli vain miehiä koskevasta asevelvollisuudesta.

“Näitä kyselytutkimuksia aiheesta on jo useita, niin luulisi että tästä saisi jo pontta poliittisille päättäjille käydä keskustelua. Miten vielä kansalaisten tahtotilaa keskustelulle tulisi osoittaa paremmin?” ihmettelee Varusmiesliiton puheenjohtaja Elina Riutta

Tutkimuksessa tasa-arvoisen asevelvollisuuden kannalla ovat erityisesti miehet (67%) sekä kaikki alle 30-vuotiaat vastaajat (yli 70%), eli juuri he, joita epätasa-arvo lain edessä koskee. Naisistakin jopa 38 prosenttia suhtautuu tasa-arvoiseen asevelvollisuuteen myönteisesti, vaikka aiheesta ei ole käyty lainkaan julkista keskustelua. Tulos kertoo paitsi nuorten miesten epätasa-arvon kokemuksesta, mutta myös siitä, että nuoret naiset kokevat asian ongelmallisena ja heilläkin on tahtoa siirtyä sukupuolineutraaliin asepalvelukseen. 

“Uskon, että tasa-arvoisen asevelvollisuuden kannatus kasvaa vielä entisestään, kunhan julkinen keskustelu lähtee liikkeelle”, Riutta pohtii. 

Sukupuolineutraali asepalvelus on vastaus paitsi velvollisuuksien epätasa-arvoon, niin myös sukupuoleltaan muiden kuin naisten tai miesten maanpuolustusvelvollisuudelle. Jokainen on maanpuolustusvelvollinen lain edessä ja sukupuolineutraali asepalvelus yhdessä siviilipalveluksen sekä kansalaispalveluksen kehittämisen kanssa antaisivat jokaiselle valmiudet maanpuolustuksellisiin tehtäviin kriisiaikana. Nykyjärjestelmä ei myöskään tule kantamaan tulevaisuudessa johtuen ikäluokkien pienentymisestä. 

Varusmiesliitto on jo pitkään pyrkinyt edistämään laajempaa yhteiskunnallista keskustelua aiheesta, ja edistystä on tapahtunut esimerkiksi kaikille yhteisen maanpuolustuspäivän kautta. Varusmiesliitto toivoo, että poliittiset päättäjät kuulisivat nuoria heitä koskevassa päätöksenteossa. 

“Toivottavasti tulevassa Puolustuspoliittisessa selonteossa otetaan tämä nyt jo valta-osan suomalaisista kanta huomioon”, Riutta päättää. 

37