Varuskuntien porteilla on jälleen kuhinaa. Noin 12 000 nuorta on juuri aloittamassa uutta lukua
elämässään ja astumassa palvelukseen. P-kauden alku on siitä erityinen hetki nuoren elämässä,
että periaatteessa kaikki ovat lähes samalla viivalla. Aikaisempi menestys elämässä ei vaikuta ja
kaikki ovat jopa pukeutuneet samoihin vaatteisiin. Asevelvollisuuden alku onkin oiva paikka aloittaa
puhtaalta pöydältä ja saada uusia onnistumisia.

On kuitenkin asioita, joita tulisi muuttaa. Selkein epäkohta liittyy siihen, asuuko asevelvollinen
omassa kodissaan vai vanhempiensa luona. Vanhempiensa luona asuessaan asevelvolliselle
maksetaan vain Puolustusvoimien myöntämää päivärahaa, joka on verovapaata. Tuloloukkuja ei
synny ja järjestelmä on selkeä, sillä päiväraha ei voi laskea, vaikka asevelvollinen ansaitsisi muita
tuloja.

Tilanteesta tulee huomattavasti monimutkaisempi, jos asevelvollinen päätyy Kelan myöntämän
sotilasavustuksen piiriin. Sotilasavustuksella korvataan esimerkiksi asevelvollisen vuokrakuluja.
Kelan Pauliina Vahalan mukaan ” Sotilasavustuslain nojalla avustuksena maksetaan avustuksen
hakijan huomioitavien menojen ja käytettävissä olevien tulojen erotus. Huomioitavia tuloja ovat
muun muassa palkka- ja yrittäjätulot. Tulot, jotka eivät vähennä sotilasavustusta, on listattu
sotilasavustuslain 11 §:ssä. Tuloina ei oteta huomioon esimerkiksi asevelvollisen päivärahaa,
veronpalautuksia tai omaisuudesta saatavaa tuottoa.”

Jos esimerkiksi 22 vuotias alokas Tötterström on opiskellut media-alaa, asunut omassa yksiössään
kaksi vuotta ja astuu palvelukseen tänä maanantaina, hän on oikeutettu saamaan sotilasavustusta
vuokransa verran. Jos vuokra on esimerkiksi 500 euroa kuukaudessa, Kela tulee todennäköisesti
korvaamaan sen kokonaisuudessaan.

Tötterström sattuu olemaan tämän lisäksi onnekas ja saa työtarjouksen paikallisesta lehdestä,
jonne hän voisi kirjoittaa viikonloppuisin lehtijuttuja. Palkkaa Tötterström saisi tällöin 200 euroa
kuukaudessa.

Tilanne ei ole kuitenkaan näin yksinkertainen. Tötterströmin tulojen noustessa Kela leikkaa
avustusta samassa suhteessa. Käytännössä tienatessaan 200 euroa sama määrä vähennetään
avustuksesta. Näin ollen Tötterströmille jää edelleen 500 euroa kuukaudessa käteen, mutta hän
käyttää vapaa-aikaansa lehtijuttujen tekoon. Tuloloukku on syntynyt.

“On kestämätöntä, että yhteiskunnan järjestelmät eivät mahdollista työntekoa. Erityisesti yksin
asuvat asevelvolliset saattavat kohdata elämässään yllättäviä menoja. Heille pitäisi luoda
mahdollisuus työntekoon ja tuloloukku poistaa.” sanoo Tuomas Aho, Varusmiesliiton hallituksen
jäsen.

Tilannetta pahentaa se, että vuonna 2016 helmikuussa sotilasavustuksen piiriin kuului 14 409
asevelvollista, näistä vain 17 sai palkkatuloa ja 13 muuta tuloa. Avustusta jätettiin maksamatta vain
1 600 euroa. Tämä indikoi erittäin vahvasti siitä, että työtä tehdään pimeästi. Varusmiesliitto vaatii,
että sotilasavustuksen tulorajoista luovutaan.

“Ei ole mitään järkeä rangaista työnteosta. Hyötykin on pieni, jos valtio tienaa tällä vuodessa alle
keskimääräisen suomalaisen kuukausipalkan. On myöskin järjenvastaista ylläpitää järjestelmää,
joka kannustaa nuoria pimeään työhön. Sotilasavustuksen tulorajoista on luovuttava.” summaa
Varusmiesliiton puheenjohtaja Jaakko Kivistö.

Lisätiedot:
Jaakko Kivistö
Puheenjohtaja
040 577 2824
jaakko.kivisto@varusmiesliitto.fi

353