Puolustusministeri Kaikkonen nosti eilisessä MTV Uutisten haastattelussa esille ajatuksen, jossa kutsuntaprosessin kävisi tulevaisuudessa läpi koko ikäluokka. Järjestelmän uudistamisella voisi olla puolustusministerin mielestä positiivinen vaikutus kansalaistemme maanpuolustustahtoon, mutta ennen kaikkea se lisäisi merkittävästi asepalveluksen suorittavien naisten määrää. Nämä yhteiset tavoitteet on helppo myös Varusmiesliiton jakaa.

”Paras keino kehittää naisten asemaa armeijassa on saada lisää naisia asepalvelukseen ja ensimmäinen askel siihen olisi kaikkia velvoittavat kutsunnat. Sukupuolesta riippumattomat velvollisuudet edistävät sekä naisten asemaa että ilmapiiriä, jossa myös naiset ovat haluttuja suorittamaan asepalveluksen”, muistuttaa Varusmiesliiton hallituksen jäsen Iina Palonen.

Kutsuntojen lisäksi haastattelussa nousi esille yleisen asevelvollisuuden kehittämiseen tähtäävä parlamentaarinen työryhmä, jonka työ pyörähtää käyntiin lähiaikoina. Pöydällä tulee olemaan nykytilan päivittämisen lisäksi suuriakin kokonaisuuksia, kuten ministerin ehdotus naisten kevennetty 2-3 kuukauden kansalaispalvelus. Siinä missä kutsuntojen laajentaminen koko ikäluokalle kerää Varusmiesliitolta ehdottomasti ruusut, joutuu kansalaispalvelus sen sijaan tyytymään risuihin.

”Nykyinen järjestelmä on hyvä, vaikka siinä kehitettävää onkin. Toivon parlamentaarisen työryhmän keskittyvän siihen, miten yksilön tiedot ja taidot saa hyödynnettyä nykyistä paremmin varusmiespalveluksessa ja siviilipalveluksessa hyödyttäen samalla yhteiskuntaa. Koko ikäluokkaa koskevat kutsunnat ja maanpuolustusrekisteri ovat oikea askel tähän suuntaan”, toteaa liiton puheenjohtaja Topi Korpinen.

 

Lisätietoja

 

Topi Korpinen, puheenjohtaja
puheenjohtaja@varusmiesliitto.fi
+358 44 2093535

668