Viime aikoina useita varusmiesten simputus tapauksia on tullut esille, viimeisimpänä laajat simputus tapaukset Rannikkoprikaatissa ja Rannikkolaivastossa. Varusmiesliitto odottaa Puolustusvoimilta konkreettisia toimia, joiden avulla simputukseen voidaan puuttua aikaisin, jo palveluksen aikana. Loppukyselyissä esille tulevat jopa rikoksen tunnusmerkistön täyttävät tapaukset eivät palvele varusmiesten eivätkä Puolustusvoimien etua. Kun simputus tulee esille vasta aivan palveluksen lopulla, varusmies joutuu kärsimään pahimmillaan kuukausia. Simputus ja kiusaamisasiat ovat usein uhrille ahdistavia ja palvelusmotivaatiota heikentäviä. Varusmiehille tulisi kehittää anonyymi viestintäkanava, jonka kautta voisi ilmoittaa epäkohdista palveluksessa, jotta niihin voisi tehokkaammin puuttua. 

Tämän avulla simputuksesta, kiusaamisesta ja muusta epäasiallisesta käyttäytymisestä ilmoittamisen kynnys madaltuisi eikä varusmiehen tarvitsisi pelätä stigmatisointia tai muita henkilökohtaisia seuraamuksia. Toinen työkalu, jolla varusmiesten vaikutusmahdollisuuksia voitaisiin parantaa olisi varusmiespalveluksen aikana suoritettavat välikyselyt, jotka voisivat sijoittua esimerkiksi koulutusjaksojen väliin.

Varusmiesliiton puheenjohtaja Elina Riutta ihmettelee, kuinka Rannikkolaivastossa useisiin varusmiehiin kohdistunutta simputusta ei ole havaittu ennen loppukyselyä. Varusmiesliitolla ei ole vielä yksityiskohtaisempaa tietoa tapauksesta, mutta yleisesti huomio kiinnittyy ilmitulon myöhäiseen ajankohtaan. 

“Se, että näin laaja epäasiallinen toiminta selviää vasta loppukyselyssä havainnollistaa, kuinka nykyiset keinot eivät riitä. Kyselyitä ja seurantaa pitäisi olla jo aiemmin kuin palveluksen lopussa, jotta epäasialliseen käytökseen voidaan puuttua palveluksen aikana.” painottaa Riutta.

Anonyymista lomakkeesta, jolla epäasiallisesta käytöksestä on mahdollista ilmoittaa on jo laajasti käytössä yritysmaailmassa, jossa kokemukset ovat erinomaisia. Välikyselyiden teettämisellä Varusmiesliitto uskoo saavutettavan paremman palveluskokemuksen, kuulluksi tulemisen tunteen sekä palvelusmotivaation varusmiehille.

Lisätietoja:

Elina Riutta

Puheenjohtaja

elina.riutta@varusmiesliitto.fi  

279