Koronaviruksen jyllätessä Suomi on poikkeuksellisessa tilassa. Yhteinen tavoitteemme, eli epidemian kitkeminen vaatii todella merkittäviä keinoja niin viranomaisilta, kuin tavallisilta kansalaisiltakin. Erityisesti terveydenhuollon resurssit ovat todella tiukilla näinä aikoina, johon liittyen Varusmiesliitto ihmetteleekin, miksi siviilipalveluksen resursseja ei hyödynnetä laajemmin tilanteen helpottamiseksi?

Siviilipalvelukseen hyväksytyt voidaan lain mukaan määrätä kriisin aikana suorittamaan palvelusta siviilitehtävissä siviiliviranomaisten johdolla. Koronaviruksen aiheuttamat poikkeusolot voisivat olla peruste kutsua siviilipalveluksen suorittaneita apuun esimerkiksi kotihoidon ruokalähetyksiin tai sosiaali- ja terveyspalveluiden tukitehtäviin.

“Vaikka siviilipalvelus lähtökohtaisesti toimii asepalveluksesta kieltäytyneiden palvelusmuotona, antaa nykymuotoinen koulutus ja työpalvelu hyvät lähtökohdat turvata yhteiskunnan keskeisimmät toiminnot. Siviilipalveluksen suorittaneet voisivat olla suuri voimavara, kun Suomi nyt kohtaa suurimman rauhanajan kriisinsä” huomauttaa itsekin siviilipalveluksen suorittanut Varusmiesliiton hallituksen jäsen Nicholas Kujala.

Siviilipalveluksen ei tulisi olla pelkkä vaihtoehto aseelliselle palvelukselle, vaan sen tulisi tarjota yhteiskunnalle merkittävää hyötyä siinä missä armeijakin. Tehtävien kriteerit tulisi kartoittaa uudelleen niin, että ne palvelisivat aidosti kriisiajan tarpeita. Tehtävät voisivat olla esimerkiksi hoiva-alalla, jossa siviilipalveluksen aikana koulutettaisiin perusteet, joita voisi hyödyntää esimerkiksi koronavirusepidemian kaltaisissa tilanteissa. 

“Tämän kaltainen siviilipalvelus hyödyttäisi nykyistä huomattavasti paremmin yhteiskuntaa, mutta myös yksilöä. Palveluksessa suoritettua osaamista tulisi voida myös hyödyntää paremmin kuin tällä hetkellä, esimerkiksi opinnoissa tai työelämässä. Lisäksi vuoden mittainen palvelus olisi varmasti sen suorittavalle mielekkäämpi, jos sen tietää olevan aidosti merkityksellinen.” peräänkuuluttaa Varusmiesliiton puheenjohtaja Topi Korpinen.

 

Lisätietoja:

Topi Korpinen, puheenjohtaja@varusmiesliitto.fi

Juho Kärkkäinen, paasihteeri@varusmiesliitto.fi

1.12 K