Valtioneuvosto on päättänyt esityksessään rajoittaa Uudenmaan ja muun Suomen välistä liikennettä koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Rajoitus vaikuttaa myös tuhansien varusmiesten matkustamiseen lomille. Asetuksen mukaan jokaisella on oikeus palata koti- tai asuinpaikkakunnalleen. Kuitenkaan varusmiehet eivät ole oikeutettuja matkustamaan koteihinsa, vaan tämä ollaan rinnastettu lomamatkustamiseksi. Samaan aikaan matkustaminen esimerkiksi työpaikalle yli maakuntarajan on kuitenkin täysin mahdollista, mikäli työtä ei muuten voi etänä hoitaa.

Haastava tilanne on jo tuonut suuria muutoksia palvelusjärjestelyihin. Viikolla 11 varusmiespalveluksessa siirryttiin kolmen ryhmän malliin, joista kukin ryhmä on vuorollaan viikon lomajaksolla, mitä seuraa kaksi viikon koulutusjaksoa. Ryhmät eivät ole keskenään tekemisissä, liikkuvat eri reittejä, syövät eri paikoissa eivätkä käytä samaa kalustoa. Menettelyllä pyritään estämään viruksen leviäminen. Tällä viikolla järjestelyjä päivitettiin suurimmassa osassa joukko-osastoja vielä niin, että kukin jakso kestää viikon sijaan kaksi, eli koko kiertoon kuluu yhteensä kuusi viikkoa, eli liikkuminen kasarmille ja sieltä pois vähentyi entisestään.

Tilanteessa on huomioitava, että Uudenmaan ulkopuolella palvelevia, mutta Uudellamaalla asuvia  varusmiehiä on yhteensä yli 4000. Esimerkiksi Parolannummen ja Vekaranjärven varuskunnassa on paljon varusmiehiä Uudeltamaalta. Varusmiesliitto ihmettelee, mihin näiden varuskuntien Uudellamaalla asuvien varusmiesten tulisi mennä lomien ajaksi, jos lomamatkustus kotiin kielletään?

“Mikäli hallituksen asetuksen mukainen järjestely toteutetaan ja lomavuorossa olevaa ryhmää jää kasarmeille, sotkee se täysin nyt toiminnassa olevan ryhmäjärjestelmän ja lisää koronaviruksen leviämisen riskiä varuskunnissa. Jos toiseen ryhmään kuuluva varusmies jää varuskuntaan lomansa ajaksi, on iso riski, että hän sekoittuu muiden ryhmien kanssa. Varusmiestä ei voida vaatia menemään omakustanteisesti myöskään muualle loman ajaksi, kuten hotelliin”, muistuttaa Varusmiesliiton puheenjohtaja Topi Korpinen. 

Varusmiesliitto suhtautuu vakavasti koronaviruksen aiheuttamaan koko kansakuntaa koskettavaan terveydelliseen uhkaan. On kuitenkin selvää, että oma palautuminen on hyvin olennaista varusmiehen jaksamisen kannalta. Kyse on myös kansallisen turvallisuuden takaamisesta: varusmiesten suorituskyky on turvallisuuskysymys.

“Epävarmuus tulevasta heijastuu helposti koko palvelusmenestykseen. Kyse ei ole pelkästään siitä, pääsevätkö varusmiehet yhtenä viikonloppuna viikonloppuvapaille, vaan epävarmuus koko loppupalveluksen sujumisesta mietityttää nyt monia varusmiehiä”, toteaa Parolassa parasta aikaa palveleva liiton hallituksen jäsen Santeri Nousjoki.

384