Varusmiestoimikuntien (VMTK) ensisijainen tehtävä on toimia varusmiesten edunvalvojana. Jotta edunvalvonnallinen tehtävä toteutuisi parhaalla mahdollisella tavalla, on varusmiestoimikunnille järjestettävä joukko-osastoissa riittävät edellytykset toiminnan harjoittamiseksi. Toimikuntien asema perustuu lainsäädäntöön, jokaisessa varusmiehiä kouluttavassa Puolustusvoimain ja Rajavartiolaitoksen yksikössä on oltava varusmiesten edunvalvontaa harjoittava varusmiestoimikunta. Toimikuntia voi verrata esimerkiksi yliopistojen ylioppilaskuntiin ja ammattikorkeakoulujen opiskelijakuntiin juridisesta näkökulmasta tarkasteltuna. 

Yleisen palvelusohjesäännön 198. pykälän mukaan ”Varusmiestoimikunnan tavoitteena on tukea ja edistää varusmiesten yhteenkuuluvuuden tunnetta, turvallisuutta, viihtyvyyttä, fyysistä kuntoa sekä palvelusmotivaatiota.” Edellä mainitun tavoitteen toteutumiseksi on VMTK-varusmiehille lähtökohtaisesti mahdollistettu laaja osallistuminen palvelusolosuhteita kehittävään toimintaan. Yleinen palvelusohjesääntö suhtautuu palvelusolosuhteiden kehittämiseen yksiselitteisesti, mikä tulee ilmi 200. pykälässä: ”Varusmiestä saa kieltää osallistumasta palvelusolosuhteiden kehittämiseen vain, jos osallistuminen haittaa hänen koulutustavoitteidensa toteutumista.” 

Suoritin varusmiespalvelukseni johtajakauden varusmiestoimikuntien pääsihteerinä Pääesikunnan viestintäosastolla. Ajoittain kuulin eri joukko-osastojen VMTK-toimijoilta, kuinka he eivät olleet saavuttaneet yhteisymmärrystä toimikuntatoimintaan osallistumisesta kantahenkilökunnan kanssa. Edellä mainittu kuulostaa valitettavalta, sillä varusmiestoimikuntien asema perustuu maamme lainsäädäntöön ja yleinen palvelusohjesääntö nostaa kantahenkilökunnan kynnyksen rajoittaa osallistumista palvelusolosuhteiden kehittämiseen erittäin korkealle.

Haluan muistuttaa, että jokaisessa joukko-osastossa on välttämätöntä mahdollistaa laajamittainen VMTK-toiminta. Siksi varusmiestoimikunnille palvelustaan suorittaville varusmiehille on annettava riittävät edellytykset ja mahdollisuudet edistää ja parantaa palvelusolosuhteiden tasoa. Aktiivisista ja hyvin toimivista varusmiestoimikunnista hyötyvät niin itse varusmiehet kuin kantahenkilökuntakin.

Konsta Nupponen

Hallituksen jäsen, VMTK-työryhmän puheenjohtaja

konsta.nupponen@varusmiesliitto.fi

171