Varusmiesliiton kannanotto puolustusvoimien koronatoimiin ja uuden saapumiserän arkeen

Tänään maanantaina 5. heinäkuuta, vuoden toisessa saapumiserässä palvelukseen astuu jälleen tuhansia nuoria miehiä ja naisia. Muutama viikko sitten kotiutui aiemmista saapumiseristä palveluksensa suorittaneita, jotka eivät koskaan päässeet kokemaan millaista palvelus olisi normaalimuotoisena. Nyt palveluksensa aloittavat joutuvat heti poikkeuksellisen rankkaan palvelusrytmiin, joka on siviilielämän yhteensovittamisen kannalta enemmän kuin haastava. Palveluksen aloittavat varusmiehet jaetaan kolmeen ryhmään, jotka eivät ole toistensa kanssa tekemisissä. Kukin ryhmä on kerrallaan 4 viikkoa palveluksessa ja 2 viikkoa lomalla. Järjestelyn hankalan luonteen ja henkisen rankkuuden vuoksi Varusmiesliitto vaati jo keväällä rokotusten priorisoimista varusmiehille ja uusille palvelukseen astuville. Nyt viimein rokotukset on aloitettu. Onkin ensiarvoisen tärkeää, että kaikki nyt palvelukseen astuvatsaavat mahdollisuuden rokotukseen heti, jolloin toinen annos päästään antamaan heti kun mahdollista....

Jatka lukemista →

337

Blogi: Varusmiesten rokotuksissa ei ole kysymys mukavuudesta, vaan välttämättömyydestä

Teksti Atte Grönroos, Iina Palonen Varusmiesliiton kannanotto rokotusjärjestyksen muuttamisesta varusmiehille suotuisammaksi on herättänyt paljon keskustelua. Rokotusjärjestyksestä keskusteleminen on saanut aikaan myös keskustelua yleisistä rajoitustoimenpiteistä varuskunnissa. On selvää, että Puolustusvoimissa on...

Jatka lukemista →

303

Siviilipalveluksen rooli yhä epäselvä

Siviilipalveluksen yhteiskunnalliset tavoitteet ovat edelleen epäselviä. Vuonna 2010 valmistunut siviilipalveluksen kehittämistyöryhmän kehitysehdotukset jäivät vaatimattomiksi sekä ristiriitaisiksi ja toteutuneet kehittämistoimet ovat rajoittuneet hallinnollisiin uudelleenjärjestelyihin. Siviilipalvelus koostuu neljän viikon mittaisesta Lapinjärven koulutuskeskuksen,...

Jatka lukemista →

573